breadcrumb

Pracovné pozície

Strojár s obchodným duchom alebo Obchodník s duchom strojára

KOHO HĽADÁME

Hľadáme obchodného zástupcu pre strojársku spoločnosť a zároveň milovníka cestovania. Prečo? Lebo budeš cestovať mimo Slovenska.

Ak máš niekoľko ročné skúsenosti ako obchodný zástupca, je to super a čítaj ďalej. Neoddeliteľnou súčasťou práce je starostlivosť o existujúcich zákazníkov.

Cestovanie - Pravidelné návštevy v rámci Európy. Veľkú časť z mesiaca pracuješ na pracovisku v Bytči a cca 6-8 dní do mesiaca navštevuješ zákazníkov po Európe. Tu už sme naznačili, že znalosť anglického jazyka na komunikatívnej úrovni je MUST. Znalosť nemeckého jazyka je tvoja výhoda.

Tvojou prácou je aj vyhľadávanie nových zákazníkov, kde predstavíš a odkomunikuješ, čo všetko vieš ponúknuť, riešiť a zastrešiť. Portfólio produktov a služieb je široké – bavíme sa o ložiskách pre železničný priemysel. 

Máš prirodzený drive a chuť posúvať sa vpred. Vidíš a vnímaš príležitosti tam, kde by si to iní možno ani nevšimli. Si „komunikačná šelma“ ???? Vieš jasne a presvedčivo vyjadrovať svoje myšlienky, nápady, ale zároveň si aj dobrý poslucháč a dokážeš porozumieť potrebám a požiadavkám zákazníkov. Budovať vzťahy a silnú sieť obchodných partnerstiev je ti prirodzené.

Na jednej strane síce na nikoho nečakáš, aby ti dal ďalšie inštrukcie a hovoril ti, čo máš ako a kedy urobiť ,ALE na druhej strane komunikuješ so svojim nadriadeným o tvojich plánoch, návrhoch a cenových ponukách. Schopnosť samostatne fungovať a doťahovať veci, je jedna z tvojich predností.

Hľadáme k sebe člena tímu, ktorí verí vo vzájomnú spoluprácu. Takého, ktorý u nás ostane na dlho a spolu s nami sa bude tešiť z úspechov. Pri neúspechu to nevzdá a bude hľadať cesty, riešenia a nie výhovorky.

 

ČO BUDEŠ ROBIŤ

 • Budeš súčasťou obchodného tímu.
 • Tvojou úlohou bude nielen dôkladná starostlivosť o existujúcich zákazníkov, ale i vyhľadávanie nových.
 • Budeš vykonávať prieskum trhu, identifikovať obchodné príležitosti
 • Zabezpečovať administratívny kontakt so zákazníkmi, pripravovať podklady pre vybavovanie ponúk a dopytov
 • Navštevuješ odberateľov a perspektívnych klientov s cieľom získať nové objednávky
 • Zabezpečuješ prípravu podkladov, rozborových materiálov o zákazníkoch
 • Aj reklamácie a problémy vo vzťahu ku klientom sú súčasťou tvojej agendy
 • Pripravuješ návrhy kúpno-predajných zmlúv
 • Zúčastňuješ sa obchodných rokovaní
 • Zúčastňuješ sa veľtrhov
 • Zodpovedáš za včasné inkaso pohľadávok od pridelených zákazníkov
 • Kontroluješ a zodpovedáš za dodržanie stanoveného objemu zásob hotových výrobkov

 

 

ČO PONÚKAME

 • práca v strojárskej firme s dlhoročnou tradíciou so zameraním na export do celého sveta
 • sebarealizácia, využitie schopností a odborného potenciálu
 • možnosť získať príspevok na ubytovanie pre mimoregionálnych kandidátov
 • kurz anglického jazyka
 • firemný mobilný telefón
 • firemný notebook
 • príspevok pri narodení dieťaťa
 • príspevok pri sobáši
 • odmena pri životných a pracovných jubileách
 • možnosť využívania zliav pri nákupe produktov od našich zazmluvnených partnerov
 • závodné stravovanie
 • možnosť práce z domu 5x v mesiaci
 • pružný pracovný čas, týždenný úväzok 37,5 hod.

Zaujala ťa táto pozícia? Kontaktuj:

BOZP Technik s vyhláškou (min.§ 21)

Koho hľadáme?

Pre slovenskú firmu hľadáme BOZP technika , ktorý posilní už existujúci tím technikov.
Hľadáme zodpovedného a spoľahlivého človeka s vysoko samostatným postojom k práci, organizovaného a dôsledného. Kto pracuje v tejto oblasti vie, aké dôležité je mať veci pod kontrolou , a zároveň mať schopnosť znášať psychickú záťaž.
Hlavnou náplňou tvojej práce budú audity, šetrenia, vypracovávanie dokumentácie, či poradenstvo internému zákazníkovi.
Očakávame, že legislatívu prislúchajúcu oblastiam BOZP a PO máš v malíčku a nebude ti robiť problém čo – to odškoliť (lektorské minimum je MUST) , či už v teréne, alebo na pracovisku v Žiline.
Takisto budeš analyzovať a reportovať, takže by ti nemali byť cudzie ani nástroje ako Excel a pod.
Zveríme ti oblasť v rámci Žilinského kraja, takže súčasťou tvojej práce bude aj pravidelné cestovanie služobným vozidlom.

Čo by si mal mať?

Nie je úplne nutné, aby si mal VŠ vzdelanie v oblasti BOZP, ak máš bohaté skúsenosti v oblasti elektrotechniky. Tvojou výhodou je vyhláška § 23,24 . Podmienkou je vyhláška § 21 ; osvedčenie Bezpečnostný technik + technik PO.
Z dlhodobej perspektívy (chceme ťa totiž nadlho), hľadáme človeka, ktorý ovláda anglický jazyk(min úroveň B1).

Čo ponúkame?

Možnosť pracovať samostatne v tíme , kde prevládajú zdravé medziľudské vzťahy a vzájomná podpora.
Flexibilnú pracovnú dobu.
Odborne zdatného šéfa, od ktorého sa môžeš veľa naučiť
K uvedenej základnej zložke mzdy patrí aj variabilná zložka , či ročné odmeny.

Zaujala ťa táto pozícia? Kontaktuj:

Andrea Vorobeľová

1400 + variabilná zložka

Manažér nákupu

Koho hľadáme ?

Pre korporátnu zahraničnú výrobnú spoločnosť v Bytči hľadáme:

Lídra so skúsenosťami v riadení ľudí. Ktorý má charakter a vysoko postavené morálne zásady. Človeka, ktorý sa nenechá ovplyvniť a dokáže vniesť do riadenia aj objektívny poriadok.

Trpezlivca, ktorý chápe, že si musí získať najskôr dôveru a potom presadzovať vlastné návrhy.
Hľadáme k sebe človeka, ktorý nehľadá výhovorky, ale riešenia. Chceme cítiť dynamiku, chuť na sebe pracovať a dosahovať ciele a tým aj obojstrannú spokojnosť.

Človeka, ktorý má dostatok odborných vedomostí a skúseností z oblasti nákupu, ktorý chce posúvať a vylepšovať procesy, je otvorený výzvam a má skúsenosti aj z automotive prostredia. Človeka, ktorý mal príležitosť osobne zažiť prácu nákupcu so všetkými drobnými činnosťami, ktorými sa nákup vo výrobnej spoločnosti zaoberá a ktorý vie posunúť úroveň tohto nášho oddelenia vpred.

Dobrého a zdatného komunikátora s presným vyjadrovaním a logickým myslením (anglický jazyk na úrovni B2- C1 je MUST).


Človeka, ktorý sa nenechá ovplyvniť a dokáže vniesť do pracovného procesu aj objektívny poriadok.

Hľadáme niekoho, kto sa vie rozhodovať a niesť za svoje rozhodnutia aj zodpovednosť.

Čo budeš robiť ?

Zodpovedať za celý proces nákupu: priamy operatívny nákup materiálu, nepriamy/MRO nákup materiálu, SQA, NP, SDE plant reporting. V tom všetkom Ti budú pomáhať 3 kolegovia, ktorých budeš mať na oddelení.

Budeš svojmu tímu oporou, koučom, trénerom a pozorovateľom.

Ty a Tvoj tím bude súčasťou nielen plant managementu na SK, ale aj medzinárodnej štruktúry v rámci nášho korporátu. Budeš úzko spolupracovať so všetkými oddeleniami závodu a tiež s medzinárodným tímom nákupu. Budeš súčasťou aj mnohých globálnych projektov.

Starostlivosť o dodávateľov a budovanie strategických vzťahov, analýza svetových trhov so získavaním zdrojov, identifikácia alternatívnych výrobných technológií, vyhľadávanie a vývoj dodávateľov, hodnotenie ponuky a uzatváranie zmlúv, odhad určitých rizík, šancí a trhových situácií počas projektového cyklu, sú samozrejmou súčasťou tejto práce.

Hľadanie priestoru na zefektívňovanie práce svojho oddelenia, či súvisiacich oddelení je viac ako vítané.

Čo ponúkame?

Okrem širokého balíka benefitov, kde si každý nájde "to svoje", Ti ponúkame priestor na rozvoj a sebarealizáciu. U nás zažiješ fajn atmosféru, dynamiku a chuť zlepšovať sa. Dáme Ti kompetencie, ale aj veľkú zodpovednosť.

Z benefitov, ktoré ponúkame spomenieme aspoň tie základné: dochádzkový bonus (40EUR), príspevok do 3. piliera DDS, alebo darčeky pri rôznych príležitostiach, príspevky na masáže, stravu, teambuildingy a firemné akcie, kurzy a školenia.

Zaujala ťa táto pozícia? Kontaktuj:

od 3000EUR/ mesačne

Obchodný manažér

Pre významného a stabilného distribútora zdravotníckych a laboratórnych pomôcok hľadáme pre región Juho-Východné Slovensko (od od Košíc po Lučenec) ALEBO ak si z BA kraja, tak sa nám ozvi tiež, lebo aj tu uvažujeme posilniť región:

SAMOSTATNÉHO OBCHODNÍKA, ktorý má za sebou minimálne 5 rokov skúseností a pre ktorého starostlivosť o zákazníka a jeho spokojnosť je na prvom mieste.  Máš vytýčený cieľ, DRIVE, vieš hľadať príležitosti aj tam, kde by to možno iní už dávno vzdali.

Určite na nikoho nečakáš, aby ti dal ďalšie inštrukcie a hovoril ti, čo máš ako a kedy urobiť – schopnosť samostatne fungovať, je jedna z tvojich predností.

Nadväzovanie nových kontaktov a zručná komunikácia je v tvojej DNA.

Hľadáme k sebe TÍMOVÉHO hráča, ktorí verí vo vzájomnú spoluprácu. Takého, ktorý u nás ostane na dlho a spolu s nami sa bude tešiť z každého úspechu. Pri neúspechu sa nevzdá a bude hľadať cestu, ako robiť veci inak a lepšie.

Čo bude Tvojou úlohou ?

Naše poslanie je vyjadrené mottom "Vždy pomôžeme" spočívajú v poctivosti, transparentnosti, pokore a v kvalitných službách zákazníkom. 

Celú distribúciu zabezpečujeme z centrálneho skladu, ktorý je umiestnený v sídle spoločnosti. Dodávky realizujeme priamo do skladov distribučných spoločností alebo do ambulancií, nemocníc, lekární, výdajní zdravotníckych pomôcok, agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti, domovov dôchodcov, laboratórií, pacientskych organizácií.

Popri distribúcii významnú časť sortimentu tvoria výrobky dodávané na trh pod našou vlastnou značkou.

Od nás dostaneš  portfólio zákazníkov (cca 15), s ktorými roky spolupracujeme.

Tvojou úlohou bude predovšetkým „farming“, čiže starostlivosť o zákazníkov. Budeš ich pravidelne navštevovať.

Okrem toho sa budeš starať aj o menších zákazníkov a ak náhodou nájdeš niekoho, koho ešte nemáme v portfóliu, bude to len tvoje plus.

Približne 300 produktov nám tvorí gro obratu. Avšak máme ďalších minimálne 3 tis. položiek, ktorých predaj je rovnako dôležitý a bude na tebe, ako si s tým poradíš.

Sám si budeš robiť „tour plan“- čiže plán návštev a na týždennej báze budeš vyhodnocovať svoje aktivity a zapisovať informácie do nášho ERP systému.

4 dni budeš v teréne, 1 deň máš administratívu z domu.

V tíme budeš mať 4 kolegov a reportovať budeš Obchodnému riaditeľovi. Stretnutia sú zvyčajne 2x do mesiaca, priamo na centrál. Ak prídeš k nám na meeting, či školenie, máme k dispozícii firemný byt.

Čo ponúkame?

Ponúkame ti zázemie stabilnej a prosperujúcej spoločnosti a tím, ktorý je stabilný. Sme spoločnosť, v ktorej sa staráme o spokojnosť a usilujeme sa vytvárať rodinné prostredie s podporujúcou atmosférou.

Naše benefity:

Finančné výhody:

 • Zaujímavé finančné ohodnotenie
 • Výkonnostné a jednorazové odmeny 
 • Mimoriadne odmeny za zvýšenú aktivitu a zlepšovacie návrhy
 • Vreckové pri zahraničných služobných cestách
 • Pracovné obedy
 • Finančná odmena 100 € pri výročí narodenia
 • Finančná podpora 500 € pri narodení dieťaťa, svadbe
 • Odmena pri odchode do dôchodku
 • Vernostný bonus za každých 5 odpracovaných rokov
 • Používanie firemného vozidla aj na súkromné účely
 • Možnosť využívania služobného bytu
 • Zamestnanecké zľavy na dodávaný tovar
 • Darčekové poukážky

Firemná kultúra:

 • Tímová práca a vzájomná pomoc
 • Teambuildingy
 • Neformálny dress code na pracovisku
 • Návšteva kultúrnych podujatí aj s rodinnými príslušníkmi
 • Charitatívne aktivity 
 • Ekologické aktivity
 • Príjemné pracovné prostredie
 • Možnosť zapojiť sa do budovania vlastnej bio včelnice
 • Parkovisko pre súkromné vozidlá a úschovňa bicyklov 

Vzdelávanie a rozvoj:

 • Certifikácia a odborné školenia
 • Interné vzdelávanie a mentoring
 • Firemná knižnica s odbornými titulmi
 • Bezplatný jazykový kurz
 • Odborný rast

Zdravie a zdravý životný štýl:

 • Nadštandardná zdravotná prehliadka 
 • Vitamínový program
 • Med z vlastnej včelnice 

Flexibilita a voľno:

 • Pružný pracovný čas
 • Možnosť Home Office v nevyhnutných prípadoch

Ponúkame Ti trvalý pracovný pomer. Fixná mzda 994EUR, osobné ohodnotenie 331EUR (siaha sa na to iba ak sa neplnia veci zo zmluvy). V základe máš teda na úvod 1325EUR , + % zo zisku podľa vopred dohodnutých KPI. Priemerná ročná mzda priemerného obchodníka : 22700€ za rok 2022.

 • K tomu auto (Škoda Octavia), tablet, telefón.

Zaujala ťa táto pozícia? Kontaktuj:

od 994EUR btt/mes, osobné ohodnotenie, % zo zisku

Špecialista a koordinátor postupov a noriem v elektrotechnike (§22)

Hľadáme „ihlu v kope sena“.

Táto pozícia nie je vôbec jednoduchá, no pre človeka orientujúceho sa v elektrotechnike môže priniesť uspokojenie v stabilnej spoločnosti, ktorá ponúka job na dlhéééé roky a v ktorej sa budeš mať ako v bavlnke.

A koho teda hľadáme?

Vysoko samostatného a spoľahlivého kolegu, ktorý má výborné komunikačné zručnosti, vysoké pracovné nasadenie, je systematický a do práce prináša poriadok.

Odborníka, ktorý je skôr praktik ako teoretik.

Kolegu s osvedčením v elektrotechnike §22 vyhlášky č.508/2009 Z. z., so znalosťou legislatívy v oblasti energetiky, v oblasti BOZP a PO. Je výhodou (no nie podmienkou), ak máš aj §23, §24.

Tiež očakávame, že budeš poznať normy z oblasti BOZP a PO (toto je „must“), prípadne ponúkneš osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika, či technika požiarnej ochrany (nie je to však podmienkou).

Pracuješ bežne v MS office a dokážeš sa naučiť pracovať s akýmkoľvek interným softvérom.

Nakoľko máme rôzne medzinárodné projekty, ktorých budeš súčasťou, chceme, aby si mal anglický jazyk na dobrej komunikatívnej úrovni (úroveň B2)- rozumieš písanému textu, vieš komunikovať a vyjadrovať sa.

Čo budeš robiť?

Táto pozícia je novo vytvorená, čo Ti dáva peknú príležitosť veľa vecí ovplyvňovať.

Máme popísané rôzne bezpečnostné smernice a opatrenia, máme normy, STN. Táto oblasť sa rýchlo mení a navyše sa tejto téme venuje niekoľko ľudí v našej spoločnosti.

My potrebujeme, aby si uchopil celú túto oblasť, vedel sa na naše normy a postupy pozrieť, vedel ich udržiavať z hľadiska legislatívy, dohliadal na ich dodržiavanie, vedel nové opatrenia napísať do smernice, vedel to našim kolegom v teréne vysvetliť.

Budeš dohliadať, aby naše postupy (tie si píšu naše oddelenia) boli písané jednotným jazykom a mali rovnakú mieru detailu.

Tvoja práca bude kombinácia práce v kancelárii a práce v teréne. Terén, respektíve naše pracoviská najmä v okolí Žiliny Ti budú slúžiť na to, aby si poznal, čo naši kolegovia robia, aké postupy majú a neskôr, aby si dohliadal na dodržiavanie našich postupov a noriem.

Chceme Ti dať právomoci a kompetencie tak, aby každý v našom tíme vedel, kto je tu „pán na normy a postupy“. Chceme, aby si bol konzultantom a školiteľom tejto oblasti pre náš management a kolegov.

Čo ponúkame?

Keď povieme stabilita, tak u nás to platí mnohonásobne. Kolegovia u nás ostávajú dlhé roky.

O svojich zamestnancov sa staráme, dbáme o ich zdravie, ponúkame nadštandardnú lekársku starostlivosť, viaceré voliteľné benefity, pružnú pracovnú dobu a flexibilitu práce.

Samozrejmosťou je sloboda v práci, veľká miera sebarealizácie, moderné pracovné prostredie, pravidelné firemné aktivity.

Ku mzde ponúkame: výkonnostnú prémiu vyplácanú kvartálne (max 18% / mes.) + Dovolenkovú (56% zo zákl.mzdy) + Vianočnú mzdu (56% zo zákl.mzdy) v zmysle kolektívnej zmluvy + iné benefity. Naša ponuka môže byť vyššia v závislosti od Vašich skúseností, školení, kvalifikácie a odbornej praxe.

Zaujala ťa táto pozícia? Kontaktuj:

od 1800EUR/mes, priem.mzda nad 2100EUR

KAM

Pre výnimočnú spoločnosť, ktorá má na trhu exkluzívne postavenie, hľadáme:

Skúseného a plne samostatného KAM s preferovaným skúsenosťami z „pharma“ biznisu alebo rýchloobrátky, ktorému stačí dať cieľ a o zvyšok sa postará sám (samozrejme, ostatní kolegovia budú vždy ochotní pomôcť).

Hľadáme tiež kolegu, ktorý má zápal, chuť a ochotu cestovať za biznisom i pravidelnými meetingami s kolegami. (Slovensko aj Česko)

Je jedno, z akého si regiónu, no okolie BA/ NT, prípadne na trase D1 smer BA- ZA je tiež fajn.

Mal by si vedieť počítať maržu, robiť forecasty, sledovať plnenie plánu a nákladovosť. Mať reprezentatívne vystupovanie, byť schopný pripraviť si prezentáciu a výsledky SK regiónu odkomunikovať managementu.

A aby si bol úspešný, mal by si mať charizmu obchodníka, vedieť obchodné vzťahy nielen budovať, ale ich aj udržiavať. Mal by si mať v krvi vyjednávanie podmienok, dobrú argumentáciu, schopnosť hľadať riešenia a kompromisy.

Budeš zodpovedať za prípravu obchodných zmlúv, s ktorými ti samozrejme pomôžu právnici. Okrem toho budeš dohliadať na ich plnenie.

Tvojím nadriadeným bude Sales manager, ktorý sa nachádza v ČR.

Na Slovensku budeš zatiaľ sólo hráč, neskôr si budeš budovať svoj vlastný obchodný tím.  Mal by si byť preto dostatočne disciplinovaný, pričom predchádzajúce skúsenosti s riadením menšieho tímu sú výhodou.

Ponúkame ti služobné auto, ktoré môžeš používať aj na súkromné účely, notebook a mobilný telefón, kvartálne bonusy, ktoré môžeš zásadne ovplyvniť a tiež veľa spoločných tímových akcií do roka.

Zaujala ťa táto pozícia? Kontaktuj:

od 2200EUR/ mes, plus odmeny 30%

HR špecialista s fokusom na recruit

Koho hľadáme?

Pre zahraničnú výrobnú spoločnosť (nie automotive) hľadáme:

Všestranného HRistu, ktorého baví celá oblast HR so všetkým, čo k tomu patrí. Takého, ktorý sa rád učí, je hladný po nových vedomostiach, je samostatný a má zodpovedný prístup v práci.

Podmienkou pre náš výber je skúsenosť s personalistikou (ideálne vo výrobnom segmente), aktívna znalosť nemeckého jazyka, prípadne anglického, práca s excelom (nie nebude to len o číslach, ale kontingenčné tabuľky si už robil).

Potrebujeme komunikačne zdatného odborníka v Zákonníku práce (znalosť legislatívy je nevyhnutná), ktorý dokáže prakticky a trpezlivo odkomunikovať zvedavé otázky našich zamestnancov, je ochotný pomôcť a poradiť.

Operatívca a skvelého organizátora, ktorého nezaskočia „deadliny“ ani neustále zmeny v legislatíve.

Doťahovača, ktorí dotiahne veci do konca a nie je povrchný

Chceme k nám ľudsky príjemnú osobnosť s pozitívnym postojom k ľuďom okolo seba.

Tímového hráča.


Čo budeš robiť ?
Vo veľkej miere budeš zodpovedať za nábor zamestnancov a koordinovať aj ich adaptačný proces. Zvyčajne obsadzujeme 3-7 pozícií mesačne. Ak bude treba, budeš spojkou s personálnymi agentúrami.

Postupne Ťa vtiahneme do ostatnej HR administratívy (prihlášky, odhlášky, zmeny, opravy výkazov, ELDP a pod).

Chceme, aby si bol/ bola styčným dôstojníkom pre našich zamestnancov a staral/la sa o bezproblémový onboarding.

Budeme radi, ak sa budeš podieľať na prieskume spokojnosti zametnancov, budeš pomáhať riadiť hodnotiace rozhovory so zamestnancami, pomáhať nám zlepšovať naše procesy.

Časom bude len na Tebe, do čoho všetkého sa v rámci HR pustíš. Ak máš vzťah ku mzdám, bude to Tvoja výhoda a radi Ťa do tejto témy zaučíme. Pracujeme v Softipe (PaM) a okrem toho používame interný personálny systém.

Zapojíme Ťa do činností súvisiacich s projektom duálneho vzdelávania.

V tíme (budeme 3 s Tebou, plus naša nadriadená) chceme mať plnú zastupiteľnosť a i preto bude Tvoja rola širokospektrálna.
Samozrejme, že na toto nebudeš sám/a – sme tu traja a vzájomne sa podporujeme.

Čo ponúkame

Fajn kolektív, kde sa radi smejeme a vzájomne si pomáhame.
Ponúkame ešte ďalšie zaujímavé benefity:

Bonus pri presťahovaní sa za prácou (podmienky v PZ)

Bonus  pri narodení dieťaťa (podmienky v PZ)

Pravidelné firemné akcie

Zaujala ťa táto pozícia? Kontaktuj:

od 1600EUR/ brutto mes, plus var.zložka cca 30-50%
banner karty

Vyskúšaj našich 36 kariet

… a priprav sa lepšie na pracovný pohovor

banner zmena

Túžiš po zmene či novej výzve?

Výber uchádzačov úplne iným spôsobom.

Objednávka interview kariet