breadcrumb

Pracovné pozície

Supervízor kvality

Koho hľadáme ?

 

Pre zahraničnú výrobnú spoločnosť s orientáciou na automotive, neďaleko Žiliny hľadáme človeka, ktorý nám zastreší kvalitu vstupných výrobkov, polotovarov a finálnych výrobkov na zverených projektoch sériovej i predsériovej výroby.

Hľadáme človeka, ktorý správne nastaví fungovanie systému pre procesnú kontrolu kvality, bude riadiť pracovný tím inšpektorov kvality. Prácu budeš mať rozdelené približne 50/50 – výroba vs. office.

Dôležité je, aby si mal/a skúsenosť s prácou v odvetví kvality a zastrešoval/a všetky súvisiace procesy a potrebnú dokumentáciu.

Človeka, ktorý má skúseností s vypracovávaním reklamácií, podieľaní sa na tvorbe FMEA, monitorovaní chýb, navrhovaní opatrení na zlepšenie. Budeš styčným dôstojníkom pre manažéra kvality priamo vo výrobe. Budeš zastrešovať úlohy a práce kontrolórov kvality i samotných kvalitárov.

Odpovedal/a si  si áno, veď toto som ja, toto viem? Výborne - čítaj ďalej.

Ideálne je, ak máš skúsenosti z výrobnej spoločnosti a ešte ideálnejšie z plastárskeho odvetvia. Vieš sa orientovať v normách, dokumentácii a ďalších relevantných právnych požiadavkách a predpisoch. Nemala by ti byť cudzia ani práca s ľuďmi a ich usmerňovanie. Potrebujeme ku nám dynamického človeka, ktorý si vie stáť za svojim slovom a rozhodnutím. Ak ešte stále lúskaš túto ponuku a Tvoj záujem narastá, tak pokračuj ďalej :).

Aby sa Ti na tejto pozícii darilo, mal/a  by si mať POZITÍVNY a ZODPOVEDNÝ prístup k práci, byť tiež fanúšik procesov, prácu s ľuďmi zvládneš ľavou zadnou a máš oko pre detail, lebo pri práci kvalitára na detailoch záleží:-).


Hľadáme k sebe TÍMOVÉHO hráča, ktorý rovnako ako my oceňuje otvorenú komunikáciu.

 

Čo budeš robiť ?

 • Ideš, vidíš riešiš – budeš aktívne riešiť problémy vo výrobe,
 • Zákazníci sú veľmi dôležití – preto budeš zodpovedne riešiť ich reklamácie,
 • Tu sa ukáže aké ostré máš oko –koordinovať a zabezpečovať triedenie NOK dielov,
 • Jednoduchosť a transparentnosť - pripravovať a aktualizovať kontrolné inštrukcie,
 • Mať veci čo najviac aktuálne - aktualizovať kontrolné plány,
 • Byť súčasťou tímu je dôležité - člen multidisciplinárneho tímu pre FMEA a Control Plan,
 • Tvoj tím, ktorý usmerňuješ - riadenie a koordinácia tímu inšpektorov kvality,
 • Hodnotíš - kontrola a hodnotenie práce inšpektorov kvality,
 • Spolupracuješ na zabezpečení štatistickej regulácie procesu prostredníctvom SPC,
 • Spolupracuješ na riadení systému blokovaných výrobkov,
 • Predsériová výroba - spolupráca pri nábehu nových projektov,
 • Pracuješ s internými systémami IMES a XPPS,
 • Si súčasťou interných a externých auditov,

Čo požadujeme ?

Skúsenosti z oblasti kvality min. 2-3 roky - ideálne v automobilovom priemysle, znalosť 8D reportov. Znalosť základných nástrojov kvality FMEA, control plan, 8D report, základné nástroje na analýzu koreňových príčin. Budeme radi, ak máš skúsenosti s riadením tímu pracovníkov.

Znalosť z oblasti vstrekovania plastov taktiež uvítame.   

Každému uchádzačovi venujeme čas aj energiu – minimálne si dôkladne čítame, čo posielate ako reakciu na tento inzerát. Ak nám niečo nebude jasné, tak voláme a vylaďujeme nedorozumenia. Ak máme pocit, že nie ste vhodný kandidát, slušne Vám to napíšeme. Ak máme pocit, že by ste to mohli byť práve Vy, tak voláme, píšeme a skúšame dohodnúť stretnutie s Vami.

Výberový proces bude minimálne 2-kolový. Prvé stretnutie sa uskutoční s nami (Personálna agentúra). Druhé a prípadné ďalšie kolo je už priamo u nášho klienta.

Zaujala ťa táto pozícia? Kontaktuj:

Od 1700 Eur

Inžinier kvality so znalosťou strojárskeho odvetvia

Koho hľadáme ?

Hľadáme človeka, ktorý nám zastreší „strojársku“ kvalitu na zverených projektoch. Tvoje pracovné prostredie bude v menšej výrobnej, strojárskej spoločnosti v Žiline. Spoločnosť je na trhu nejeden piatok a za ten čas si vybudovala „zdravé“, ľudské pracovné prostredie a dobré meno u svojich zákazníkov.

Človeka, ktorý má skúsenosti z odvetvia strojárstva, zároveň pracoval v odvetví kvality a zastrešoval všetky súvisiace procesy a potrebnú dokumentáciu. Podieľal sa na projektoch, ktoré si vyžadovali vyhodnocovanie technologických procesov, riešenie problémov i  sťažností zákazníkov.

 Inžiniera kvality, ktorý má skúseností s vypracovávaním reklamácií, podieľaní sa na tvorbe 8D reportov, monitorovaní chýb, navrhovaní opatrení na zlepšenie. Znie to ako veľká agenda pre skúseného seniora. Ale, nebudeš na to sám, na oddelení budeš mať pomoc.

Ideálne je, ak máš skúsenosti z výrobnej/strojárskej spoločnosti. Vieš sa orientovať v normách, dokumentácii a ďalších relevantných právnych požiadavkách a predpisoch – nie je to však podmienka. 

Pretože ak si v oblasti kvality juniornejší, nevadí nám to. Ak navnímame u teba potenciál, máš šancu sa postupne u nás učiť a pracovať na sebe. Veríme, že ak máš znalosti z oblasti strojárstva a máš vôľu, tak spoločne nájdeme aj cestu.  Ešte stále lúskaš túto ponuku a tvoj záujem narastá? Pokračuj ďalej :).

Aby sa Ti na tejto pozícii darilo, mal/a  by si mať POZITÍVNY a ZODPOVEDNÝ prístup k práci, k strojárskemu odvetviu, mať technické i analytické myslenie, čítať výkresovú dokumentáciu, byť tiež fanúšik procesov a mať oko pre detail, lebo pri práci kvalitára na detailoch záleží :).

Sme firma, v ktorej si radi pomáhame a vychádzame si v ústrety. Preto hľadáme k sebe TÍMOVÉHO hráča, ktorý rovnako ako my oceňuje otvorenú komunikáciu a fair play prístup.

 

Čo budeš robiť ?

 • zabezpečovať a zodpovedať za kontrolu kvality - vstupnú, výrobnú aj výstupnú podľa určených postupov a podľa požiadaviek ISO
 • vykonávať, monitorovať, zavádzať a riadiť nápravné opatrenia
 • zavádzať programy a aktivity zlepšovania
 • aktívne sa podieľať na zavádzaní nových metód skúšania a kontrol vyplývajúcich z budovania systému riadenia kvality v podniku
 • vykonávať kontrolu a údržbu kontrolných a meracích strojných zariadení a prístrojov, zodpovedať za ich dobrý technický stav
 • zabezpečovať kalibráciu kontrolných a meracích strojných zariadení
 • spracovať protokoly pre expedíciu hotových produktov
 • viesť záznamy a dokumenty o zrealizovaných kontrolách kvality, hlásenia chýb a nezhodných výrobkov
 • riešiť reklamácie
 • navrhovať riešenia nezhôd, nápravných a preventívnych opatrení
 • riešiť interné správy o nezhodách materiálov
 • spolupracovať pri interných a externých auditoch
 • spracovať a viesť príslušnú evidenciu prehľadov a reportov

 

Čo ponúkame ?

Plat od 1600 Eur // brutto v závislosti od tvojich skúseností

Dobré meno u našich zákazníkov.

Priestor na realizáciu

Priestor pre tvoj rast

Otvorenosť – diskutujeme o veciach, vieme realizovať nové veci, ktoré posúvajú našu firmu vpred

 

Čo požadujeme ?

Skúsenosti z oblasti kvality min. 2-3 roky, z oblasti strojárstva. Znalosť 8D reportov (ale nie podmienka). Tvojou výhodou ale nie podmienkou bude znalosť ISO normy - ISO 9001, EN 15085, EN 3841.

Každému uchádzačovi venujeme čas aj energiu – minimálne si dôkladne čítame, čo posielate ako reakciu na tento inzerát. Ak nám niečo nebude jasné, tak voláme a vylaďujeme nedorozumenia.

Ak navnímame, že nie ste vhodný kandidát, slušne Vám to napíšeme. Ak vyhodnotíme, že by ste to mohli byť práve Vy, tak voláme, píšeme a skúšame dohodnúť stretnutie s Vami.

Výberový proces bude minimálne 2-kolový. Prvé stretnutie sa uskutoční s nami (Personálna agentúra). Druhé a prípadné ďalšie kolo je už priamo u nášho klienta.

 


 

Zaujala ťa táto pozícia? Kontaktuj:

Od 1600 Eur brutto

Projektový špecialista/ Programátor C#

Koho hľadáme?

Pre nemeckú spoločnosť, ktorá spoločnosť sa venuje vývoju a predaju progresívnych ERP systémov,  víťazom „Best technology“ v kategórii sériovej aj zákazkovej výroby, oceňovaná veľmi v Nemecku, hľadáme:

Komunikatívneho kolegu/ kolegyňu, ktorý vie pohotovo reagovať na podnety zákazníkov, vie sa vynájsť a zložité veci vie povedať jednoduchou rečou.

Programátora C# s dobrým analytickým myslením. Okrem C# budeš pracovať aj Sybase SQL a je možné, že sa stretneš aj s Powerbuilderom.

Hľadáme samostatného a pro-aktívneho človeka, ktorý je viac komunikátor ako programátor, je pro- zákaznícky orientovaný a teší ho, keď prinesie zákazníkovi jedinečné riešenie.

Takého, ktorý rozumie ekonomickým pojmom ako je faktúra, dodací list, sklad a podobne. Naše ERP systémy ponúkajú veľa úspor v riadení firiem a toto sú pojmy, s ktorými sa budeš často stretávať.

Hľadáme kolegu, ktorý ovláda anglický alebo nemecký jazyk na komunikatívnej úrovni (B2). Znalosť jazyka budeš používať denne pri komunikácii s našimi zákazníkmi.

 

Čo budeš robiť?

Celkovo je nás v office 7 kolegov. Kombinujeme prácu v office a z domu. Je len na Tebe, ako často sa rozhodneš tráviť s nami v office čas.

Budeš sa starať o viacerých zákazníkov, ktorí prejavili záujem o naše ERP systémy. Našimi zákazníkmi sú spoločnosti nielen zo Slovenska, ale aj Čiech, Maďarska či Rakúska.

Tvojou úlohou bude poskytovať týmto zákazníkom nielen podporu pred samotnou implementáciou ERP do ich spoločnosti, ale aj počas používania našich systémov u nich.

Tým, že budeš so zákazníkom v denno- dennom kontakte, budeš poznať jeho potreby a na základe toho budeš navrhovať riešenia a programovať do ERP systémov jeho požiadavky. (50% to bude o komunikácii so zákazníkom, 50% to bude programovanie).

Pri programovaní budeš robiť frontend aj backend. Budeš využívať Sybase SQL a tiež Powerbuilder. (nemusíš byť vo všetkom macher, čo nebudeš vedieť, naučíme Ťa).

Ak bude zákazník potrebovať preškoliť svojich zamestnancov na používanie ERP systému, bude to tiež Tvoja úloha.

Čo ponúkame?

Školenia v cudzine.

Čaka Ťa u nás obrovský vedomostný aj osobný rast- chceme Ťa veľa naučiť, aby si sa stal špičkovým konzultantom.

Ponúkame TOP produkt a možnosť vidieť veci komplexne.

Náš tím tvoria fajn kolegovia a veríme, že sa s nami budeš cítiť dobre.

Zaujala ťa táto pozícia? Kontaktuj:

2000- 2500EUR/ btto fix, plus odmeny

Účtovník/-čka so vzťahom k personalistike

Koho hľadáme?

Pre švajčiarsku výrobnú spoločnosť zaoberajúcu sa výrobou elektronických komponentov s rodinnou atmosférou a príjemným pracovným prostredím hľadáme človeka, ktorý nám dokáže pokryť 3 oblasti- kompletné spracovanie účtovníctva, miezd a HR. Možno to vyzerá na prvé čítanie odstrašujúco, no my veríme, že sa taký človek medzi vami predsa len nájde: -)

Na všetky tri oblasti máme v súčasnosti externých partnerov, ktorí nám danú agendu spracúvajú. Ty sa budeš istú dobu paralelne s nimi starať o všetky spomenuté oblasti. Našim cieľom je mať postupne všetko „in house“, preto budeme postupne všetko preklápať k nám. Keď budeš neskôr potrebovať ich pomoc, budeš ich mať vždy po ruke a plne k dispozícii.

Prioritou v rámci tejto kumulovanej pozície je účtovníctvo. Aby si bol/-la úspešný, mal/-la by si ovládať kompletné účtovníctvo podľa slovenských účtovných štandardov.  Ak sa orientuješ aj v mzdách, bude to pre teba jednoduchšie zvládnuť aj túto oblasť. A aj keď oblasť HR je tou najmenej rozsiahlou agendou, veríme, že keď bude potrebné, poradíš si so zadaním inzerátu na pracovný portál a s prvotnou selekciou kandidátov.

Aby sa ti na tejto pozícii darilo, mal/ - la by si mať POZITÍVNY a ZODPOVEDNÝ prístup k práci mal/-la by si byť tiež DETAILISTA, lebo pri práci s číslami na detailoch záleží:-).

KOMUNIKATÍVNA. A aj keď anglický jazyk nebudeš používať denne v našom slovenskom tíme, rozhodne by si ju mal/-la ovládať, aspoň na úrovni B2, aby si mohla byť súčasťou našich manažérskych mítingov, na ktoré chodieva aj náš konateľ zo zahraničia. Prezentácie v angličtine nebudeme po tebe chcieť robiť a na pravidelný reporting a štatistiky máme predpripravené šablóny.

Ak okrem anglického jazyka hovoríš nemecky, môže to byť tvoja výhoda, pretože mnohí naši zákazníci i dodávatelia sú z nemecky hovoriacich krajín.

Sme malá firma, v ktorej si radi pomáhame a vychádzame si v ústrety. Preto hľadáme k sebe TÍMOVÉHO hráča.

Tiež uvítame, ak máš za sebou skúsenosti z výrobného prostredia.

 

Čo budeš robiť?

Ako sme uviedli hneď v úvode, chceme Ti zveriť do rúk 3 oblasti:

Kompletné účtovníctvo a to najmä:

 • Spracovanie došlých a odoslaných faktúr, dobropisov, colných deklarácií v HELIOSE (mesačne je to približne 100 takýchto dokladov)
 • Komunikáciu s našimi dodávateľmi a zákazníkmi a dohliadnuť na včasné a správne dodanie dokumentov (faktúr, dodacích listov)
 • Realizovať platby, komunikovať s bankou
 • Starostlivosť o kompletnú účtovnú uzávierku (mesačnú, štvrťročnú, ročnú)

Mzdovú agendu:

 • Prihlášky a odhlášky zamestnancov pri nástupe a výstupe do a zo zamestnania a potrebnú dokumentáciu a komunikáciu s inštitúciami
 • Spracovanie dochádzky našich 15 kolegov (pracujeme v Heliose a dochádzku máme elektronickú (Giriton), takže pri spracovaní dochádzky sa údaje automaticky preklápajú do Heliosu. Tiež všetci kolegovia pracujeme v bežnom režime od pondelka do piatka v pružnej pracovnej dobe, 40 hodín týždenne, takže nemusíš mať obavy o náročnosť spracovania tejto agendy u nás.)
 • Úhrada miezd- výplatný termín je u nás formálne dohodnutý na koniec mesiaca, zvyčajne sa nám však darí poslať výplaty kolegom do 10.dňa v mesiaci

HR:

Máme stabilný tím ľudí a nemáme fluktuáciu. Sme radi, že kolegovia sú u nás spokojní. Preto aj ďalšie činnosti, ktoré ti chceme zveriť do rúk nebudú pravidelné a rozsiahle.

V prípade, že budeme k sebe hľadať nového kolegu, budeme potrebovať pomôcť s inzerciou a následným umiestnením inzerátu na pracovné portály a tiež uvítame, keď nám pomôžeš so selekciou životopisov.

Čo ponúkame?

Stabilné a priateľské prostredie, kde budeš rád/ rada chodiť.

Priestor na realizáciu vlastných nápadov a veľkú podporu šéfa.

Možnosť vzdelávať sa vo svojej oblasti.

A ďalšie benefity, ktorých ti radi osobne predstavíme.

Zaujala ťa táto pozícia? Kontaktuj:

od 1500EUR/ brutto mes.

Lovec v ríši vplyvu a udávania trendov pre HoReCa - NT kraj

Koho hľadáme?

Pre známu značku, ktorá má na trhu cveng a pozná ju hádam každý zákazník v HoReCa segmente hľadáme pre celý nitriansky región:

SAMOSTATNÉHO OBCHODNÍKA- HUNTERA, pre ktorého starostlivosť o zákazníka a jeho spokojnosť je na prvom mieste.  

Potrebujeme, aby si bol plne zorientovaný v HoReCa oblasti- poznal správanie sa týchto zákazníkov, vnímal ich potreby a bol schopný hľadať príležitosti na ďalší rozvoj spolupráce.  

Hľadáme k sebe človeka, ktorý na nikoho nečaká, aby dostával inštrukcie, čo má ako a kedy urobiť – schopnosť samostatne fungovať, je jedna z Tvojich predností.

Hľadáme TÍMOVÉHO hráča, ktorí verí vo vzájomnú spoluprácu. Takého, ktorý u nás ostane na dlho a spolu s nami sa bude tešiť z každého úspechu. Pri neúspechu sa nevzdá a bude hľadať cestu, ako robiť veci inak a lepšie.

Čo budeš robiť?

Budeš loviť nových zákazníkov alebo budeš rozvíjať spoluprácu tam, kde na to bude príležitosť v celom nitrianskom regióne.  

K tomu Ti bude slúžiť veľké portfólio našich produktov (od klasických alko/nealko vecí v strednom aj vyššom segmente, cez vína, kávy, pivo a raňajkové a kávové stroje).

Ku každej kategórii máme špecialistov, s ktorými budeš pravidelne pripravovať ochutnávky, či prezentácie a ukážky u zákazníka.

V portfóliu budeš mať okolo 100- 150 zákazníkov. Veľa z nich funguje na distribučnom modeli.

Robíme riešenia na mieru a ak nám dáva zmysel urobiť 10 poriadnych obratov u zákazníka ako 100 malých, tak volíme tu prvú cestu.

Pracovať budeš 5 dní v teréne. Bude len na Tebe, koľko návštev denne urobíš (nemáme to v KPI). Utorky mávame operatívne meetingy, kde si vymieňame potrebné informácie.

Svoje návštevy si budeš zapisovať denne v aplikácii Jachym a raz mesačne budeš odovzdávať cesťáky.

V tíme budeš mať zhruba 13 kolegov (obchodníci, hunteri, KAM). Tvojim šéfom bude Obchodný riaditeľ.

Čo ponúkame?

Fajn kolegov, pohodového šéfa a hlavne stabilné prostredie. Možnosť vzdelávať sa, ochutnávať naše výrobky, zažívať smiech pri našich firemných akciách a veľa ďalšieho.

Zaujala ťa táto pozícia? Kontaktuj:

od 1300EUR, 40% mesačný bonus, 13.plat

Supply Chain Manager

Koho hľadáme?

Vieš, kedy všetko ide ako po masle? Keď Supply Chain funguje ako dobre naolejovaný stroj! A preto hľadáme novú tvár pre tím v Žiline - niekoho, kto vie viesť a motivovať, a pritom udržiavať všetko v pohode.

Ak si skvelý líder, ktorý ovláda dodávateľský reťazec, máš v sebe silný zákaznícky prístup a baví ťa obchod, čítaš správne riadky.

Čo budeš robiť?

No predsa, riadiť celý cyklus SCM, od plánovania , cez manažment produktu až po  skladovanie a expedíciu, vrátane zabezpečovania spokojnosti našich zákazníkov.

Zveríme ti do rúk tím 16 skvelých jednotlivcov v oblasti Supply Chain Managementu.

Tím je rozdelený takto:

Zákaznícky Servis (7 statočných), Product Management (4 fantastickí majstri), Plánovanie (2 stratégovia), Logistika (3 makači).

Budeš mať flexibilný pracovný čas.

Cestovanie, keď to treba: Nie sme fanúšikovia zbytočného cestovania, ale ak to bude potrebné, sme pripravení.

Veľa meetingov (cca 3-5 denne) máme cez TEAMS. So svojim tímom si organizuješ stretnutia podľa potrieb a tie sú zvyčajne osobne.

 

Čo od teba očakávame:

 • Láska k obchodu a silný zákaznícky prístup: Nie len SCM, ale aj celkový obchod ťa musí baviť! Heslo: „Zákazník, náš pán.“ máš ako prvé na mysli, keď robíš rozhodnutia.
 • Skúsenosti z medzinárodnej spoločnosti: Ak už máš kombináciu skúseností z výroby a obchodu, si naša hviezda.
 • Nekonvenčný vodca: Silný líder s pevnými morálnymi hodnotami. Ale taktiež niekto, kto vie byť ľudský a pokorný.
 • Dobre argumentačne zdatný hovorca: Musíš vedieť, prečo a ako, a tvoje argumenty musia mať základ vo faktoch. V korporátnom prostredí sa ti to bude hodiť.
 • Znalosť SAP – toto je „MUST HAVE“ A bod navyše získavaš skúsenosťami z implementácie SAP-u vyšších modulov
 • Aby si bol projektovo zameraný nadšenec.
 • Osoba, ktorá vie vytrhnúť ľudí zo zabehnutých koľají.
 • Moderný šéf s modernými metódami.

 

Čo ponúkame?

 • Skúsený management tím a silná značka s tradíciou:
 • Sme jedničkou na trhu, inovujeme, medzi sebou spolupracujeme a podporujeme sa. Robíme veci s ohľadom na životné prostredie, vzdelávame sa.
 • Ponúkame nadštandardné odmeňovanie, firemné vozidlo vyššej triedy aj na súkromné účely.
 • Flexibilný pracovný čas

 

Ak sme Ťa zaujali:

Ak sa chceš zapojiť do tejto jazdy, zúčastni sa nášho výberového procesu. Budeš naň potrebovať veľa trpezlivosti, pretože bude mať viacero kôl- od samotného rozhovoru s nami, v agentúre, po 1. online kolo s potencionálnym nadriadeným, 2.osobné stretnutie v Žiline, absolvovanie Assesment centra (online), až po finálny rozhovor s CEO.

Čaká ťa teda náročný výberový proces, ktorý má však úroveň.

 

Zaujala ťa táto pozícia? Kontaktuj:

od 4500EUR/ btto mes., plus bonusy
banner karty

Vyskúšaj našich 36 kariet

… a priprav sa lepšie na pracovný pohovor

banner zmena

Túžiš po zmene či novej výzve?

Výber uchádzačov úplne iným spôsobom.

Objednávka interview kariet