breadcrumb

Pracovné pozície

Supply Chain Manager

Who are we looking for ?

 

An EXPERT with several years of experience in logistics, purchasing (especially strategic) and warehousing of the company.

PROFFESIONAL, for whom obstacles are challenges, who is able to work in a team and clearly define objectives (CAN DO attitude)

LEADER, who can motivate and develop his employees, believe in a team motivation and who will be assertive and conflict-free.

BIG PICTURE VIEWER – can think in the context of whole organization

A DILIGENT PERSON, who through work is fulfilling his/her ambitions, carried out not only by reason but also by heart

A MATURE PERSON who has enough humility and life experience and does not need to show various manifestations of his ego

 

For whom are we looking for ?

 Our client is a foreign manufacturing company with a family environment and focus on people

 

What you will be your role ?

You will be the part of the Management team and will manage and develop the entire order cycle so as to enhance business development and ensure sustainability and customer satisfaction

 

You will be responsible for smooth operation of entire material flow, purchasing, warehouse and expedition process :

  • Supplier search, evaluation and development
  • Pricing & budgeting
  • Managing operational and tactical purchase
  • Costs optimalization
  • Recommend improvement and optimization of supply chain
  • Optimal stock inventory
  • Storage and expedition of final products

 

To achieve your goals you have to use previous work experience, argumentation and negotiation skills.

 What we offer ?

Salary from 3000€ - based on your previous experiences

In addition to managerial benefits (annual remuneration, company car), we offer a „free hand“ and independence in logistics management as well as in people management, a company with great potential and growth and resounding names among customers. We offer an international company with a family environment and focus on people.

Selection :

The selection process consists of several steps :

  • the first round must be completed with our consultant
  • the second round will take place directly at the client

IMPORANT :

During the selection process we will check the references with your approval

 

 

Zaujala ťa táto pozícia? Kontaktuj:

Vladimíra Gjablová
+421 918 378 082
v.gjablova@ynak.sk

3000€

Manažér kvality

Kto sme?  

Sme zahraničná výrobná strojárska spoločnosť pre automotive strednej veľkosti (do 150 zamestnancov). Máme niekoľko výrobných závodov vo svete. Veľký dôraz kladieme na životné prostredie, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci našich zamestnancov. 

 Koho hľadáme? 

Hľadáme SKÚSENÉHO MANAŽÉRA, ktorý zažil aj fungovanie menšej spoločnosti (toto bude rozhodne tvoja výhoda).

Človeka, ktorý je prirodzeným LÍDROM a silným KOMUNIKÁTOROM. Hľadáme človeka, ktorý bude príkladne viesť svoj tím ľudí na oddelení kvality (35 ľudí), bude im pozorne načúvať, usmerňovať, rozvíjať, hodnotiť a poskytovať im dôvernú atmosféru s férovou spätnou väzbou.

Nepotrebujeme nevyhnutne tvoje vycibrené skúsenosti z oblasti kvality. Táto oblasť by ti však mala byť blízka. Mal by si si ju vedieť predstaviť v celej jej komplexnosti a náväznosti na ďalší výrobný proces.

Ideálne je, ak máš v takomto prípade skúsenosti s nástrojmi kvality ako APQP, PPAP, 8D reporting, Ishikawa diagram, 5S, Six Sigma.

Tiež je dôležité, aby si mal ANGLICKÝ JAZYK na komunikatívnej úrovni (minimálne úroveň B2), pretože ho budeš denne používať.

Máme interný QM a tiež GSS (Global Sustainbility System), ktorý ťa naučíme. Je fajn, ak vieš, čo je IATF, nemusíš v tom byť však „profi“. Tvoj tím, o ktorý sa budeš starať, je schopný zastrešiť aj túto oblasť.

Chceme, aby si mal v sebe vnútornú silu, ktorá ťa ženie vpred, rád sa pýtaš a si schopný PREVZIAŤ ZODPOVEDNOSŤ za svoje rozhodnutia. Hľadáme AKTÍVNEHO človeka, ktorý má „CAN DO“ postoj a neustále prináša návrhy, ako veci posunúť vpred.

Čo budeš robiť?

 90% tvojej práce bude o riadení celého tímu ľudí na oddelení kvality. Budeš koordinovať ich prácu, určovať im priority, informovať ich o smerovaní, cieľoch a plánoch. Vyhodnocovať ich prácu, dávať im pravidelnú spätnú väzbu a hodnotiť. Tiež budeš pracovať s potenciálom oddelenia, starať sa o rozvoj ľudí.

Nechceme, aby si sedel v kancelárii a písal emaily. Chceme, aby si bol aktívnym členom celého tímu ľudí, prepájal informácie, vyhodnocoval ich. Bol „spojítkom“ medzi jednotlivými oddeleniami, ako i výrobou a kvalitou.

Na svojom oddelení budeš mať dokopy 35 ľudí, pričom ti pomôžu 3 kľúčoví kolegovia, ktorí dnes zastrešujú laboratórium (novo-vybudované), mäkké a tvrdé operácie a scanovanie a balenie.

Budeš reportovať Plant manažérovi a tiež manažérovi kvality pre Európu, s ktorým je nastavená veľmi aktívna spolupráca.

Čo ti ponúkame? 

Ponúkame ti stabilitu, veselý a súdržný kolektív, dobré platové ohodnotenie a byť súčasťou našej veľkej rodiny. 

Mzda: od 2500 EUR, konečná výška mzdy sa bude odvíjať od schopností a skúseností daného kandidáta. Okrem toho ponúkame 13.plat a ročný bonus, ktorý tvorí 25% z ročného príjmu.

Zaujala ťa táto pozícia? Kontaktuj:

2500

Project sales manager

Obchodník zameraný na technicky a projektovo orientovaný biznis

 Kto sme ? 

Sme zahraničná  spoločnosť  poskytujúca riešenia pre priemyselné skladovanie a regály, ktoré navrhujeme  zákazníkom na mieru . Sídlime v Bratislavskom kraji. 

 Koho hľadáme? 

Hľadáme šikovného obchodníka s potenciálom prevziať v horizonte najbližších 3 rokov starostlivosť o celý slovenský trh, ktorý bude mať na starosti zákazníkov najmä v regióne Bratislava a vyťaží maximum z potenciálu, ktorý tento trh ponúka.

Hľadáme spoluhráča, ktorý vie uchopiť projektový obchod správnym spôsobom - vyhľadá potenciál, navrhne riešenia a vyjedná so zákazníkom obchodnú zmluvu (Custom made solutions). 

Preto hľadáme „finišéra“,  ktorý potiahne proces predaja  od návrhu až po uzavretie zmluvy. Stratéga, ktorý vie navrhnúť a implementovať biznis plán.  

Dostaneš portfólio klientov, ktorých budeš rozvíjať a zároveň si budeš všímať nové skladové priestory, ktoré sú potenciálom pre náš biznis. Mesačne navštíviš 30-40 zákazníkov.

Základom je konzultácia a následné riešenie priamo šité na mieru podľa daných potrieb klienta (Custom made solutions ), samotný predaj je až finálna čerešnička na torte . Je preto veľmi dôležité, aby si bol technicky zdatný, vedel čítať technické výkresy, či dokonca ich aj navrhnúť, pretože ide o oblasť skladových riešení (regály, konzoly, polo a plne automatizované systémy) a mal už s B2B predajom nejakú skúsenosť.

Chceme niekoho, kto má" ťah na bránku" , technické myslenie a obchodnú zručnosť – a toto vie skĺbiť za účelom hľadania spôsobov ako získať klienta - vedieť využiť potenciál produktov, ktoré ponúkame. Niekoho, kto má drive, CAN DO postoj a je férový voči sebe , aj voči ostatným.

Budeš v úzkom kontakte s vedením spoločnosti, s ktorým  budeš komunikovať  v anglickom jazyku. Angličtinu využiješ aj pri školeniach v zahraničí, ktoré ti budeme pravidelne poskytovať.

V tíme za Slovensko budeš mať 2 spoluhráčov.

Ak ste sa dočítali až sem a spĺňate požiadavky, ktoré budú kladené na túto pozíciu a máte chuť sa uchádzať o toto miesto, okrem svojho životopisu nám pošlite v sprievodnom liste prehľad vašich úspešných projektov (vyberte niektoré z nich), popíšte o čo v nich išlo, ako ste ich získali, aká bola vaša rola v danom projekte, koľko času ste potrebovali od akvizície až po samotnú realizáciu projektu. Vzhľadom k projektovému biznisu, ktorý vyžaduje technické zručnosti, je práve tento sprievodný list podmienkou pre zaradenie do užšieho výberu.

Čo ponúkame? 

Budeš mať rozsiahle pole pôsobnosti. Ponúkame Ti pozíciu, pri ktorej môžeš naplno využiť svoj potenciál, obchodného ducha, ale aj strategické a technické myslenie. Priestor na realizáciu vlastných nápadov. Odmeny z predaja nie sú „zastropované“ - je to len na Tebe.

Medzinárodné pracovné prostredie.

Samozrejmosťou sú pracovné prostriedky – mobil, laptop, automobil, ktorý poskytujeme aj na súkromné účely.

Mzda: 1200 € fix/mes/btto+ variabilná zložka mzdy pohybujúca sa v rozpätí 200€ - 650€/mes. Výška variabilnej zložky mzdy nemá hornú hranicu a jej výška sa odvíja od zrealizovaných projektov.

Informácie o výberovom konaní

Každému uchádzačovi venujeme čas aj energiu – minimálne si dôkladne čítame, čo posielate ako reakciu na tento inzerát. Ak nám niečo nebude jasné, tak voláme a vylaďujeme nedorozumenia. Ak máme pocit, že nie ste vhodný kandidát, slušne Vám to napíšeme. Ak máme pocit, že by ste to mohli byť práve Vy, tak voláme, píšeme a skúšame dohodnúť stretnutie s Vami.

Výberový proces bude minimálne 2-kolový. Prvé stretnutie sa uskutoční s nami (Personálna agentúra). Druhé a prípadné ďalšie kolo je už priamo u nášho klienta.

 

V prípade, že Vás pozícia zaujala, kontaktujte našu Zuzku Száraz na:

z.szaraz@ynak.sk

0911 281 110

Technický manažér

Koho hľadáme ?

Pre nášho klienta v Žiline, ktorý sa zaoberá výrobou plastových komponentov pre rôzne priemyslené odvetvia hľadáme:

Skúseného človeka, ktorý má za sebou prostredie výrobnej spoločnosti v oblasti výroby plastov, ktorý bude expertom aj garantom plastárskych znalostí.

Odborníka, technicky zdatného, ktorý rozumie technológiam na výrobu plastov, má aspoň základné znalosti o formách - je to nevyhnutné z hľadiska nábehu nových produktov do výroby.

Silnú osobnosť, ktorá vie prijímať rozhodnutia v krátkom čase.

Komunikačne zdatnú osobu, ktorá vie argumentovať, presvedčiť a má proaktívny prístup v práci.

Človeka samostatného, ktorý je organizovaný, logicky uvažuje a vie delegovať a zadeliť jednotlivé úlohy.

Praktického človeka do výroby, ktorý si vie stanoviť priority.

Tímového hráča, ktorý rozumie dôležitosti prepojenia medzi výrobou, údržbou a ďalšími súčasťami firmy.

Manažéra, ktorý bude tým správnym lídrom pre svoj tím. Priamo bude riadiť 5 ľudí (procesní inžinieri, lean, vedúci údržby a vedúci nastavovačov).

Komunikácia v anglickom jazyku, úroveň B2.

Čo bude tvojou úlohou ?
Budeš zodpovedný za celú technológiu výroby v našom závode a za výber nových dodávateľov.

Budeš mať na starosti nastavenie a udržiavanie procesu výroby, zlepšovanie kvality procesov a postupov, rozbeh nových projektov, dohľad nad zadávaním nových produktov do výroby a rovnako budeš zodpovedný, aby technická dokumentácia, technologické postupy boli v súlade s normami.

Ďalšou úlohou bude rozhodovanie o investíciách, príprava plánov nákupu.

Zaujala ťa táto pozícia? Kontaktuj:

Vladimíra Gjablová
+421 918 378 082
v.gjablova@ynak.sk

2500
banner karty

Vyskúšaj našich 36 kariet

… a priprav sa lepšie na pracovný pohovor

banner zmena

Túžiš po zmene či novej výzve?

Výber uchádzačov úplne iným spôsobom.

Objednávka interview kariet