breadcrumb

Pracovné pozície

Inžinier kvality

Koho hľadáme ?

 

Pre zahraničnú výrobnú spoločnosť neďaleko Žiliny s príjemným pracovným prostredím a vzťahmi, hľadáme človeka, ktorý nám zastreší kvalitu na zverených projektoch sériovej i predsériovej výroby.

 

Hľadáme človeka, ktorý pracoval v odvetví kvality a zastrešoval všetky súvisiace procesy a potrebnú dokumentáciu. Podieľal sa na projektoch, ktoré si vyžadovali vyhodnocovanie technologických procesov, riešenie problémov a sťažností zákazníkov. Človeka, ktorý má skúseností s vypracovávaním reklamácií, podieľaní sa na tvorbe FMEA, monitorovaní chýb, navrhovaní opatrení na zlepšenie.

 

Odpovedal/a si  si áno, veď toto som ja, toto viem? Výborne - čítaj ďalej.

 

Čo sa týka Tvojich jazykových zručností, hľadáme človeka, ktorý ovláda plynule nemecký jazyk- toto je „MUST“ a tiež má anglický jazyk na komunikatívnej úrovni.

 

ALE

 

Ak momentálne nemáš nemecký jazyk na dostatočnej úrovni a v minulosti si šprechoval/a ,nelám ešte nad touto ponukou palicu. V prípade, že sa CHCEŠ vrátiť s Nemčinou späť na komunikačný level - vieme ti pomôcť a zabezpečiť intenzívny kurz. Poznáš to: Kde je vôľa, tam je cesta :).

 

Ideálne je, ak máš skúsenosti z výrobnej spoločnosti a ešte ideálnejšie z plastárskeho odvetvia. Vieš sa orientovať v normách, dokumentácii a ďalších relevantných právnych požiadavkách a predpisoch.  Alebo máš poňatia o tom, čo to obnáša a zahŕňa. Ak ešte stále lúskaš túto ponuku a Tvoj záujem narastá, tak pokračuj ďalej :).

 

Aby sa Ti na tejto pozícii darilo, mal/a  by si mať POZITÍVNY a ZODPOVEDNÝ prístup k práci, byť tiež fanúšik procesov a mať oko pre detail, lebo pri práci kvalitára na detailoch záleží:-).


Sme firma, v ktorej si radi pomáhame a vychádzame si v ústrety. Preto hľadáme k sebe TÍMOVÉHO hráča, ktorý rovnako ako my oceňuje otvorenú komunikáciu.

 

 

Čo budeš robiť ?

Budeš riešiť zákaznícke požiadavky v rámci interných predpisov v predvýrobnej a výrobnej fáze projektu.

V projektovom tíme budeš zodpovedať za vyhodnotenie aplikovateľnosti výkresov - úplnosť a merateľnosť hodnôt.

Tiež budeš dávať pripomienky pre DFMEA a tvorbu kontrolného plánu i dokumentov kvality.

Budeš spolupracovať na zhotovení PFMEA a tiež auditovať technologické postupy.

Pri tom všetkom sa budeš starať o zákazníka a jeho požiadavky, za ktoré budeš plne zodpovedať, časovo plánovať ich realizáciu (APQP, GDPIM).

Pri analýzach a riešení problémov budeš spolupracovať s výrobou (PpK, CpK).

 

Čo ponúkame ?

Plat od 1500 Eur // brutto v závislosti od tvojich skúseností

Zdravé pracovné vzťahy, nájdeš u nás vysoké pracovné nasadenie, ale  aj humor.

Dobré meno u našich zákazníkov.

Priestor na realizáciu

Otvorenosť – diskutujeme o veciach, vieme realizovať nové veci, ktoré posúvajú našu firmu vpred

 

Čo požadujeme ?

Skúsenosti z oblasti kvality min. 1-2 roky, pracovné skúsenosti s projektovým manažmentom - ideálne v automobilovom priemysle, znalosť 8D reportov. Ak máš skúsenosti FMEA a APQP - výborne je to výhoda. Znalosť IATF a ISO normy a znalosť z oblasti vstrekovania plastov taktiež uvítame.   

 

Každému uchádzačovi venujeme čas aj energiu – minimálne si dôkladne čítame, čo posielate ako reakciu na tento inzerát. Ak nám niečo nebude jasné, tak voláme a vylaďujeme nedorozumenia. Ak máme pocit, že nie ste vhodný kandidát, slušne Vám to napíšeme. Ak máme pocit, že by ste to mohli byť práve Vy, tak voláme, píšeme a skúšame dohodnúť stretnutie s Vami.

 

Výberový proces bude minimálne 2-kolový. Prvé stretnutie sa uskutoční s nami (Personálna agentúra). Druhé a prípadné ďalšie kolo je už priamo u nášho klienta.

Zaujala ťa táto pozícia? Kontaktuj:

Katarína Kováčová
+421 948 445 989
k.kovacova@ynak.sk

od 1500 Eur // brutto

Samostatný účtovník / účtovníčka

Koho hľadáme ?

Pre zahraničnú výrobnú spoločnosť v širšom okolí Žiliny s príjemným pracovným prostredím a vzťahmihľadáme človeka, ktorý nám zastreší kompletné spracovanie účtovníctva a daní.

Ideálne je, ak máš skúsenosti z výrobnej spoločnosti – nebude ti totiž cudzie skladové hospodárstvo , fungovanie skladov a rozpracovanie výroby. Ak máš skúsenosti s auditom, ale nezažil si výrobu , môžeš byť aj ty vhodný kandidát. 

Aby si bol/a úspešný, mal/a by si ovládať kompletné účtovníctvo podľa slovenských účtovných štandardov. 

Hľadáme hlavne odborníka/odborníčku z oblasti účtovníctva, anglický jazyk  nie je pre nás priorita.

Aby sa ti na tejto pozícii darilo, mal/a  by si mať POZITÍVNY a ZODPOVEDNÝ prístup k práci, byť tiež DETAILISTA, lebo pri práci s číslami na detailoch záleží:-).

Sme firma, v ktorej si radi pomáhame a vychádzame si v ústrety. Preto hľadáme k sebe TÍMOVÉHO hráča, ktorý rovnako ako my oceňuje otvorenú komunikáciu.

  

Čo budeš robiť ?

Hlavnou a neodmysliteľnou súčasťou tvojej práce budú uzávierky, či už na mesačnej, štvrťročnej alebo ročnej báze.

Budeš pripravovať podklady a spracovávať daňové priznania

Budeš účtovať, evidovať a inventarizovať majetok spoločnosti vrátane odpisov, zúčtovávať mzdy a pokladňu

Budeš pripravovať reporty pre finančného manažéra a vedenie spoločnosti

Budeš zodpovedať za správne vykonanie účtovných operácií v súlade s platnou legislatívou

Budeš riadiť pohľadávky a záväzky spoločnosti, platobný styk a komunikáciu s bankami

Budeš pripravovať podklady pre audit

 

Čo ponúkame ?

  • zdravé pracovné vzťahy, nájdeš u nás vysoké pracovné nasadenie, ale aj humor
  • na ľudí orientovanú firmu, rodinné prostredie
  • dobré meno u našich zákazníkov
  • veľký priestor na realizáciu, na nové nápady
  • otvorenosť – diskutujeme o veciach, vieme realizovať nové veci, ktoré posúvajú našu firmu vpred

 

Čo požadujeme ?

Ak si pracoval/a min. 5rokov v oblasti účtovníctva a financií výrobnom podniku a máš skúsenosti s vyššie spomenutými úlohami, chceme o tebe vedieť !

Ochotu dochádzať aj do okolia Žiliny – chceme ťa nadlho : -) 

Zaujala ťa táto pozícia? Kontaktuj:

Vladimíra Gjablová
+421 918 378 082
v.gjablova@ynak.sk

od 1500

Prevádzkový manažér- COO

Koho hľadáme ?

Do rodinnej firmy v Košiciach, ktorá prináša do svojho segmentu vysokú  odbornosť so srdcom, hľadáme VŠESTRANNÉHO a ORGANIZAČNE ZDATNÉHO OPERATÍVCA, ktorý náš rast posunie správnym smerom. Chceme mať vo veciach a postupoch jasno, potrebujeme veci doladiť, niektoré nastaviť a iné úplne zmeniť.

Očakávame od teba, že s Tvojim príchodom sa firma rozvinie obratovo, ziskovo aj zákaznícky.

Hľadáme ODBORNÍKA, ktorý je zameraný na výsledok a vie, aký dopad na ekonomiku a kultúru firmy urobí aj jedno jeho „malé“ rozhodnutie. ODVÁŽLIVCA, ktorý sa nezľakne množstva agendy, vyjednávacích rozhovorov s dodávateľmi a ktorý bude schopný v krátkej dobe prevziať riadenie celej firmy. Je fajn, ak máš skúsenosti z väčšej zahraničnej spoločnosti, v ktorej si mal priestor zefektívňovať rôzne procesy.

Hľadáme MANAŽÉRA, ktorý vie zobchodovať príležitosť a je zameraný na vzťahy

Tiež hľadáme k sebe kolegu, ktorý bude mať v sebe kus ČLOVEČINY a prinesie so sebou skúsenosti v riadení firmy, bude ich zdieľať a posúvať nás tak v našom biznise vpred.

Bude mať DRIVE, bude CIEĽAVEDOMÝ a ÚPRIMNÝ. Bude schopný spraviť manažérske rozhodnutia, za ktorými si bude pevne stáť. 

Hľadáme kolegu, ktorý si vie získať REŠPEKT a vie múdro delegovať  a aj kontrolovať úlohy.

Hľadáme tiež TÍMOVÉHO hráča, ktorý verí v silu spolupráce, dávanie a prijímanie spätnej väzby berie ako samozrejmú súčasť svojej práce. Ktorý robí úprimne všetko pre budovanie zdravej pracovnej atmosféry.

Mal by si ovládať anglický jazyk na úrovni C1, minimálne však B2. Budeš to potrebovať pri jednaniach s našimi zahraničnými partnermi.

Čo budeš robiť ?

Budeš reprezentovať našu spoločnosť, zastupovať ju v rôznych veciach, budeš viesť chod celej našej firmy a budeš :

  • mať zodpovednosť za každodenné riadenie našej prevádzky z hľadiska financií, ľudí, dodávateľov aj našich klientov
  • mať na starosti ekonomiku našej spoločnosti, takže pojmy ako PM, EBITDA, P&L, CF, profitability, KPI’s ti nebudú robiť žiadny problém – ani v nastavení, ani v interpretovaní
  • sa starať o celý „people management“ ako sú nábory nových kolegov, ich adaptácia, hodnotenie a rozvoj/ školenia, o pracovno-právnu agendu a ostatné legislatívne veci súvisiace so zamestnancami
  • „styčným dôstojníkom“ pre našich dodávateľov (prevažne zo Slovenska a Čiech) – tu bude od teba závisieť vyjednávanie cenových podmienok, uzatváranie zmlúv a vybudovanie dlhodobých partnerských vzťahov
  • Sa Starať o marketing spoločnosti - našim cieľom je vybudovať „LOVE BRAND“

Vyzerá to ako práca pre niekoľko ľudí ? Možno áno, ale tým, že nie sme veľkí, potrebujeme skôr komplexného človeka, ktorý má niečo za sebou a má odvahu a chuť s nami veci meniť a má na to potrebné skúsenosti. Nebudeš na to sám, v mnohých oblastiach budeš mať k dispozícii našich kolegov alebo externých partnerov

Čo ponúkame?

Ponúkame prácu, v ktorej sa budeš môcť realizovať. Veľký priestor na tvoje nápady a uplatnenie tvojich skúseností.

Každodenný kontakt so zahraničím, takže ak potrebuješ hovoriť v angličtine, budeš mať na to veľa možností.

Stabilnú a rôznorodú prácu v príjemnom prostredí rodinnej firmy, kde majú svoje miesto hodnoty ako otvorenosť, dôvera a vzájomný rešpekt. Miesto, kde si ceníme skúsenosti.

Zaujala ťa táto pozícia? Kontaktuj:

od 1800€

Plánovač výroby

Koho hľadáme ?

Pre výrobcu sendvičových panelov, oceľových strešných krytín, tepelnej izolácie, profilov tvarovaných za studena, odkvapových systémov a konštrukčných plechov nachádzajúceho sa v okolí Žiliny hľadáme:

SAMOSTATNÉHO človeka, ktorý má dostatok skúseností v oblasti PLÁNOVANIA VÝROBY (minimálne 2 roky) a vie sa rýchlo zorientovať v novom prostredí.

Je potrebné, aby si mal už predchádzajúce skúsenosti s prácou v SAP, najmä modul „Production Planning“ alebo v inom ERP systéme. A ak si bol v predchádzajúcich zamestnaniach aj Key user pre niektorý z týchto systémov, máš bod navyše:-)

Vysoko oceníme skúsenosti s RIADENÍM ZÁSOB. V práci budeš rozhodne potrebovať silnú znalosť EXCELU. Bude tvojím denno- denným kamarátom.

Hľadáme tiež človeka, ktorý má v sebe ANALYTICKÉ myslenie a v dátach vie čítať.

Dobrého a zdatného KOMUNIKÁTORA - tak v angličtine, ako aj v slovenčine s presným vyjadrovaním a logickým myslením. Angličtinu budeš využívať najmä v komunikácii s nadriadeným a kolegami v Poľsku a Belgicku. Budeš potrebovať určite level B2.

Hľadáme VYTRVALCA, ktorý sa chce podieľať na nastavovaní procesov a motivuje ho vidieť za sebou konkrétne a hmatateľné výsledky práce.

Hľadáme k sebe TÍMOVÉHO HRÁČA, ktorý hľadá a prináša riešenia. Potrebujeme z teba cítiť PRO- AKTIVITU, zápal pre prácu, chuť na sebe pracovať a dosahovať ciele.

Hľadáme niekoho, kto vie, v čom je dobrý, niekoho, kto sa v práci chce cítiť skvele a považuje to za prioritu. Vie sa rozhodovať a niesť zodpovednosť - vie byť príkladom aj pre svojich ostatných kolegov.

Čo budeš robiť?

Budeš plne zodpovedať za plánovanie výroby, tvorbu denného a týždenného plánu zohľadňujúceho všetky výrobné aspekty.

Plány budeš prispôsobovať situácii s ohľadom na interné alebo zákaznícke požiadavky. S tým je spojená aj následná kontrola a overovanie vývoja realizácie týchto plánov.

Ak nájdeš priestor na optimalizáciu a zefektívnenie procesu, podporíme ťa a dáme ti „zelenú“ na zrealizovanie zmeny.

Budeš si potvrdzovať a nastavovať dodacie termíny objednávok a dohliadať na zmeny výrobného plánu.

Aktívne budeš spolupracovať s kolegami z logistiky (máme tu 10 skladníkov a jedného Manažéra logistiky a skladu), s kolegami z výroby (je ich 22) a tiež s kolegyňami zo zákazníckeho servisu a nákupu.

Tvojím priamym nadriadeným bude Production manager a okrem neho budeš reportovať aj na našu centrálu v Poľsku.

Pracovať budeš od Pondelka do Piatka v režime pružnej pracovnej doby. Mnohí kolegovia začínajú zvyčajne okolo 7.00 hodine ráno a končia okolo 16.00 hodiny. Je však na tebe, ako si svoj pracovný čas nastavíš.

Čo ponúkame?

Ponúkame priestor na vlastnú realizáciu pre spoločnosť s veľkým potenciálom na rast. Možnosť budovať a nastavovať procesy a byť pri rozvoji firmy.

Ponúkame príjemnú kultúru firmy, kde sa všetci poznáme. O naše zázemie sa staráme a ponúkame čisté pracovné prostredie a  priestor na oddych.

Okrem toho sa môžeš tešiť na ročné bonusy, dochádzkový bonus, vernostný bonus.

Mzda: od 1500EUR/ mesačne brutto. Konečná výška odmeny bude závisieť od skúseností daného kandidáta.

Zaujala ťa táto pozícia? Kontaktuj:

od 1500 EUR/ brutto mesačne

Manažér logistiky, nákupu a plánovania

Kto sme ?
Stabilná zahraničná strojárska výrobná spoločnosť - svojou výrobou v regióne Žilina pomerne raritná, projektovo riadená, s kvalitnými medziľudskými vzťahmi a s potenciálom neustáleho rastu. V súčasnosti zamestnávame okolo 140 zamestnancov.

Koho hľadáme ?
Hľadáme leadra, ktorý má charakter a vysoko postavené morálne zásady. Človeka, ktorý sa nenechá ovplyvniť a dokáže vniesť do riadenia aj objektívny poriadok. Trpezlivca, ktorý chápe, že si musí získať najskôr dôveru a potom presadzovať vlastné návrhy :-)
Hľadáme k sebe človeka s "CAN DO" postojom. Chceme cítiť dynamiku, drive, srdce, neutíchajúcu chuť zlepšovať sa a dosahovať ciele. Chceme ťa nadlho.

Človeka, ktorý má dostatok odborných vedomostí a skúseností z oblasti logistiky, nákupu a plánovania, ktorý chce posúvať a vylepšovať procesy, je otvorený výzvam a má skúsenosti aj z "moderného" riadenia logistiky.
Dobrého a zdatného komunikátora - tak v angličtine, ako aj v slovenčine s presným vyjadrovaním a logickým myslením.

Hľadáme niekoho, kto vie, v čom je dobrý, niekoho, kto sa v práci chce cítiť skvele a považuje to za prioritu. Vie sa rozhodovať a niesť zodpovednosť - vie to dokonca naučiť aj svojich ľudí v tíme.
Čo požadujeme ?
Ak máš VŠ vzdelanie a ak si pracoval/a minimálne 5 rokov vo výrobnom závode na oddelení logistiky a máš skúsenosti podľa vyššie popísaného, vieš výborne a zrozumiteľne komunikovať po slovensky aj po anglicky, máš otvorenú myseľ a chceš sa zamestnať na dlhú dobu a vidieť za sebou výsledky, tak nám napíš.

Čo budeš robiť ?
- v prvom rade budeš riadiť tím cca 25 ľudí
- budeš zodpovedať za oddelenie nákupu, oddelenie internej logistiky (plánovanie a príprava výroby + sklady), oddelenie outsourcingu a oddelenie proces inžinieringu a kvality (nie sme automotive, takže toto nie je niečo, čo by ťa malo odradiť, ak si došiel až sem)
- pracovať v SAPe
- budeš riešiť nerovnomerné zaťaženie - sme projektová firma, projekty prichádzajú zo zahraničia od majiteľov, takže je potrebné nastaviť seba a fungovanie na veľký prílev a a niekedy aj na hluché miesta
- budeš môcť zaviesť procesy, ktoré zefektívnia fungovanie v rámci tvojho oddelenia
- veríme, že časom nájdeš aj optimálny komunikačný kanál medzi slovenským závodom a zahraničným vlastníkom /kmi
- budeš svojmu tímu oporou, koučom, trénerom a pozorovateľom

Čo ponúkame?

Priestor na realizáciu, na nové nápady, otvorenú kultúru. Ale to, čo je dôležité - diskutujeme o veciach, vieme realizovať nové veci, ktoré posúvajú našu firmu vpred.
Pozíciu v najvyššej línii manažmentu v rámci SK závodu.
Kompetencie, ale aj veľkú zodpovednosť.
Dlhodobé zamestnanie.
Služobné vozidlo.

Zaujala ťa táto pozícia? Kontaktuj:

od 2400EUR/ brutto

Innovation Product Engineer

Koho hľadáme?

Pre spoločnosť v Bytči, ktorá je výrobcom interiérových plastových komponentov pre automobilový priemysel a je súčasťou medzinárodnej korporácie, ktorá bola založená v USA hľadáme:

Skúseného a TECHNICKY zdatného človeka, ktorý rozumie vývoji produktu a má silnú ZÁKAZNÍCKU orientáciu. Je KREATÍVNY a predstavu zákazníka dokáže pretaviť do Catia V5 alebo do NX.

ANALYTICKY mysliaceho kolegu, ktorý je silný KOMUNIKÁTOR a poradí si s bežnou operatívou pri vúvoji nových produktov. Takého, ktorý hravo zvláda komunikáciu nielen naprieč rôznymi oddeleniami a tímami, ale aj so zákazníkmi.

Je nevyhnutné, aby si ovládal NEMECKÝ JAZYK (B2- C1). Ten budeš využívať takmer denne v komunikácii  so zákazníkmi, ktorými budú prevažne BMW a Tesla a počas vývoja nových produktov budeš s nimi denno- denne v kontakte. Ak ovládaš aj anglický jazyk, je to iba veľké plus, ale nie je to podmienka.

PROAKTÍVNEHO človeka, ktorý má DRIVE, NADŠENIE a záujem neustále SA UČIŤ nové veci. Pretože u nás neustále vyvíjame nové riešenia a chceme byť krok pred ostatnými.

Aby si bol u nás úspešný, chceme, aby si bol schopný ROZHODOVAŤ sa a byť schopný si svoje konanie obhájiť.

LOAJÁLNEHO kolegu, ktorý sa s nami podelí o svoje „know-how“ a ocení stabilnú prácu v tíme, v ktorom bude spoločne s nami vytvárať jedinečné riešenie pre našich zákazníkov.

Schopného OPTIMALIZOVA5, INOVOVAŤ procesy a tým nám pomôcť zefektívňovať našu prácu a tým optimalizovať náklady.

Skúsenosti v oblasti plastov a plastárskej výroby alebo skúsenosti s dizajnom produktu, inováciami a prototypmi či jeho montážou budú Tvojou veľkou výhodou.

 

Čo budeš robiť?

V súčasnosti budujeme a posilňujeme tím Inžinieringu a mierne upravujeme aj organizačnú štruktúru. V súčasnosti máme 22 zákazníkov a aby sme sa vedeli každému zákazníkovi venovať čo najlepšie, hľadáme ku kolegom posilu, ktorej budeme môcť zveriť do rúk najmä 2 našich významných zákazníkov a to BMW a Teslu.

Budeš pravidelne komunikovať so zákazníkmi a budeš sa snažiť pretaviť ich predstavy do reálneho sveta. K tomu patrí aj analýza špecifikácií a požiadaviek zákazníka.

Budeš preto kresliť v Catii alebo NX a navrhovať dizajn a funkčnosť nového produktu.

Budeš sa podieľať nielen na vývoji nových produktov a navrhovať prototypy, ale budeš koordinovať aj celú predvýrobnú fázu projektov. To znamená, že budeš technicky koordinovať projekty, zodpovedať za správny timing, vývoj koncepcie, konštrukciu prototypov a testovanie.

Pri vývoji konceptov budeš vyberať materiál a budeš navrhovať osvedčené postupy.

V práci budeš kooperovať s ostatnými kolegami z inžinieringu a tiež s ďalšími oddeleniami, ktoré do celého procesu vývoja nového produktu vstupujú.

Nie vždy všetko ide ako po masle a preto, keď sa niečo nepodarí, budeš analyzovať výsledky testov a budeš navrhovať nápravné opatrenia.

Pracovná doba je od pondelka do piatka. Svoj začiatok a koniec si môžeš flexibilne upraviť v rámci pružnej pracovnej doby. Snažíme sa ísť s dobou a preto v prípade, že to bude potrebné, môžeš pracovať aj z domu. Všetko bude na základe dohody.

 

Čo ponúkame?

Okrem širokého balíka benefitov, kde si každý nájde "to svoje", Vám ponúkame priestor na rozvoj a sebarealizáciu. U nás zažijete fajn atmosféru, dynamiku a chuť zlepšovať sa.

Z benefitov, ktoré ponúkame spomenieme aspoň tie základné: dochádzkový bonus (40EUR), príspevok do 3.piliera DDS, alebo darčeky pri rôznych príležitostiach, príspevky na masáže, stravu, teambuildingy a firemné akcie, kurzy a školenia.

Zaujala ťa táto pozícia? Kontaktuj:

2500- 3000 EUR/ brutto v závislosti od skúseností

Sourcing specialist

Koho hľadáme?

Pre výrobnú spoločnosť, ktorá je lídrom v oblasti riešenia vysoko výkonných ložísk a jej zákazníkmi sú mnohé spoločnosti, medzi ktoré patrí aj automotive hľadáme nového kolegu, ktorý bude pracovať na podpornej holdingovej pozícii pod Supply chain managementom a tiež:

Hľadáme ŠIKOVNÉHO kolegu, ktorý má skúsenosti z oblasti vyhľadávania dodávateľov a nákupu rôznych komodít (výrobného/ nevýrobného materiálu ako aj nákupu služieb či kooperácií).

TECHNICKY zdatného človeka, ktorý sa nestratí v technickej dokumentácii a dokáže si z nej vybrať pre svoje účely všetky dáta a informácie, ktoré táto dokumentácia ponúka.

OCHOTNÉHO človeka, ktorý  má v sebe dynamiku, DRIVE a do práce dáva srdce. Takého, na ktorého sa radi naši kolegovia obrátia, lebo budú vedieť, že ich nenecháš v štichu a vďačne im poradíš alebo pomôžeš.

Dobrého a ZDATNÉHO KOMUNIKÁTORA, ktorý rád komunikuje v anglickom jazyku (toto je MUST) a pre ktorého organizovať si stretnutia cez Teams a pracovať v globálnom medzinárodnom tíme je niečím, v čom sa budeš cítiť dobre. Lebo táto práca vyžaduje naozaj veľa komunikácie s rôznymi ľuďmi naprieč svetom.

Človeka, ktorý je SAMOSTATNÝ a ORGANIZAČNE zdatný. Takého, ktorý si vie rozplánovať prichádzajúce úlohy a vie ich dotiahnuť do konca v požadovanej kvalite a čase.

VYTRVALCA, ktorý sa nezľakne agendy, v ktorej je veľa veci “bežiacich” a “otvorených”.  

Hľadáme k sebe človeka s "CAN DO" postojom. Chceme cítiť neutíchajúcu chuť zlepšovať sa a dosahovať ciele. Chceme ťa nadlho.

Čo budeš robiť?

Budeš súčasťou globálneho sourcingového tímu, v ktorom nás je 14. Na Slovensku sme len dvaja.

Tvojou úlohou bude podporná funkcia pre celý Supply chain management holdingu.

Budeš mať na starosti kontrakty, ktoré máme v závodoch po celom svete.

Budeš sa podieľať na zlepšovaní procesov a znižovaní nákladov. Budeš vyhľadávať nové materiály pre výrobu, alebo budeš hľadať nové spôsoby ako sa doteraz niečo vyrábalo, či prevážalo z miesta na miesto.

Sme predovšetkým strojárska výroba, preto vo veľkej miere budeš vyhľadávať dodávateľov pre rôzne strojárske výrobky, plechy, gumy, plasty. Tiež sa stretneš s vyhľadávaním dodávateľov na kooperácie, či služby. Jeden z projektov, na ktorých v súčasnosti pracujeme je unifikácia dodávateľa na čistenie pracovného oblečenia pre celú entitu.

Budeš komunikovať naprieč rôznymi oddeleniami (od inžinieringu, cez výrobu, kvalitu, personálne oddelenia), ktoré budú Tvojimi internými zákazníkmi. Tvojou úlohou bude vyšpecifikovať si s nimi, čo potrebujú a potom už bude len na Tebe nájsť toho najvhodnejšieho dodávateľa pre nich.

Pri hľadaní vhodných dodávateľov budeš samozrejme zodpovedať aj za kvalitu ich dodávaných materiálov, tovarov či služieb. Budeš si ich preverovať a dohliadať na ich výkon.

Budeš súčasťou rôznych medzinárodných support tímov. Napríklad máme  spoločné tímy na čistiace prostriedky, na osvetlenia na budovách, na prenájom áut, č cestovanie. Niektoré kontrakty potom robíme spolu v týchto tímoch.

V minulosti sme aj cestovali za dodávateľmi a to tvorilo približne 10% našej práce. V súčasnosti budeš pracovať takmer 100% z home-office.

S kolegom, s ktorým budete na Slovensku iba vy dvaja, sa občas stretneš v kancelárii v Sučanoch (1-2x do mesiaca).

Keď sa celosvetová situácia okolo pandémie ukľudní, môžeš sa tešiť aj na meetingy celého globálneho tímu niekde mimo Slovenska, ktoré sa zvyknú organizovať 2-3x do roka.

Tvoja pracovná doba bude od pondelka do piatka. Časovo bude na Tebe, ako si deň zorganizuješ. Musíš však počítať s rôznymi časovými pásmami, preto mnohé online meetingy budú ráno a niektoré aj vo večerných hodinách.

Čo ponúkame?

V prvom rade sme firma s príjemnou atmosférou a snažíme sa investovať do toho najcennejšieho, čo máme - do ľudí. Ponúkame Ti príležitosť byť súčasťou naozaj stabilnej a kvalitnej spoločnosti, v ktorej vieme oceniť kvalitnú prácu a Tvoje schopnosti. 

Ponúkame priestor na sebarealizáciu v prostredí , kde sú ľudia k sebe otvorení, priateľskí a neboja sa o veciach diskutovať.

Prácu v medzinárodnom prostredí, v ktorom sa môžeš realizovať, koľko chceš.

Okrem mzdy, ponúkame príjemný balík benefitov a bonusy, ktoré radi predstavíme na osobnom stretnutí.

Zaujala ťa táto pozícia? Kontaktuj:

od 1800 EUR/ brutto, plus bonusy

Manažér logistiky

Koho hľadáme?

Pre nášho klienta v Košiciach, ktorý sa zaoberá výrobou, dodávkou a montážou strojno-technologických zariadení, potrubných rozvodov a oceľových konštrukcií a pôsobí v oblasti hutníckeho, chemického, potravinárskeho a papierenského priemyslu hľadáme:

Hľadáme leadra, ktorý má charakter a vysoko postavené morálne zásady. Človeka, ktorý sa nenechá ovplyvniť a dokáže vniesť do riadenia aj objektívny poriadok. Trpezlivca, ktorý chápe, že si musí získať najskôr dôveru a potom presadzovať vlastné návrhy :-)

Hľadáme k sebe človeka s "CAN DO" postojom. Chceme cítiť dynamiku, drive, srdce, neutíchajúcu chuť zlepšovať sa a dosahovať ciele. Chceme ťa nadlho.

Človeka, ktorý má dostatok odborných vedomostí a skúseností ( 10 rokov praxe v podobnej pozícii, alebo 5 rokov v zahraničnej spoločnosti) z oblasti logistiky, nákupu a plánovania, ktorý chce posúvať a vylepšovať procesy, je otvorený výzvam a má skúsenosti aj z "moderného" riadenia logistiky.

Je veľkou výhodou, ak máš strojárske vzdelanie, vieš čítať technickú dokumentáciu- na výkresy budeš mať ľudí, orientácia v nich však bude Tvoja výhoda.

Dobrého a zdatného komunikátora - tak v angličtine, ako aj v slovenčine s presným vyjadrovaním a logickým myslením.

Hľadáme niekoho, kto vie, v čom je dobrý, niekoho, kto sa v práci chce cítiť skvele a považuje to za prioritu. Vie sa rozhodovať a niesť zodpovednosť - vie to dokonca naučiť aj svojich ľudí v tíme.

Odolného človeka, ktorého náročné prostredie neodradí a aj napriek tomu si vie takýto deň užiť s úsmevom na tvári.

 

Čo budeš robiť?

Spolu so svojim tímom (4 kolegovia) budeš riadiť celý plán realizácie projektov po stránke zabezpečovania logistiky, materiálové požiadavky, skladovanie materiálu, manipuláciu a distribúciu na projekty.

Je tu toho veľa, čo budeme chcieť znovu naštartovať a tiež ponastavovať. Máme veľa procesov, no mnohé z nich nefungujú. Preto Ti v úvode necháme priestor na vlastnú analýzu stavu na oddelení a budeme zvedaví na návrh riešení. Tie budú potom v Tvojich rukách, aby sa začali postupne realizovať.

Okrem toho budeš plánovať a realizovať požiadavky na materiál, náradie, OOPP, spotrebný materiál podľa plánovaných projektov a tak riadiť celý tok materiálu, vozového parku (máme 11 služobných vozidiel a 2 zvyšky s hydraulickou rukou) a pracovného náradia (stretneš sa u nás s rôznymi zváracími drôtmi do agregátorov, plynmi, kontajnermi, ktoré dávame na staveniská, budeš zodpovedať za logistiku žeriavov, VZV plošín, lešení.)

Na všetky žeriavy a špeciálne mechanizmy využívame externého dodávateľa, no našou ambíciou je nakúpiť aj niektoré manipulačné vozidlá, do čoho Ťa potom určite zapojíme.

Väčšinu realizácii projektov máme na Slovensku, no máme aj bežiace projekty v Poľsku a plánujeme projekt v Holandsku. Tu budeme od teba potrebovať pomoc s koordináciou nadrozmerných nákladov, s čím súvisí aj komunikácia so špedíciou v zahraničí. Je možné, že budeme potrebovať vydopytovať zahraničného dodávateľa.

K tomu Ti zverím aj zodpovednosť za sklad, inventúry.

Okrem toho budeš mať pod palcom aj plánovanie a kontrolu nákladov na opravy a servis.

Pri všetkej tej práci budeš aktívne komunikovať nielen s dodávateľmi a distribútormi, ale samozrejme aj so svojim tímom a vedením spoločnosti. Tvoj priamy nadriadený bude Prevádzkový riaditeľ.

Pracovať budeš v Košiciach, kde máme kancelárie. Pracovnú dobu budeš mať flexibilnú.

Čo ponúkame?

Rozhodne ponúkame stabilitu a zázemie úspešnej spoločnosti, dobrú partiu ľudí a priestor na vlastnú realizáciu.

Okrem mzdy máme zaujímavý a veľmi motivačný odmeňovací systém, o ktorom Ti viac radi povieme na osobnom stretnutí.

Zaujala ťa táto pozícia? Kontaktuj:

od 3000EUR+ variabilná zožka

Production manager

Koho hľadáme?

Pre spoločnosť sídliacu vo Vrábloch, ktorá patrí medzi dodávateľov výrobkov z plechu pre popredných zákazníkov z oblasti automobilového a priemyselného priemyslu hľadáme:

Ambiciózneho človeka, ktorý má za sebou prostredie výrobnej spoločnosti, aktívne pracoval alebo pracuje s modernými nástrojmi riadenia výroby a tiež vie ponúknuť skúsenosti z logistiky akvality.

Človeka samostatného, s logickým uvažovaním, ktorý je organizovaný, vie delegovať a zadeliť jednotlivé úlohy, praktický človek do výroby, žiadna fajnovka.

Odborníka, pre ktorého výroba a všetko s tým spojené je aj jeho koníčkom. Takého, ktorého nezaskočí zastavenie stroja vo výrobe, vie sa rýchlo zmobilizovať a konať- hoc aj vyhrnutím rukávov a osobným zapojením sa do celého procesu.

Človeka, ktorý má rád, keď majú veci svoj poriadok, ktorý má rád prácu s ľuďmi a vie ich motivovať k výkonom.

Hľadáme človeka s vnútorným motorom, ktorý dokáže prijímať a počúvať názory, ale ak je potrebné, vie si stáť za svojím slovom. Hľadáme tímového hráča, ktorý rozumie dôležitosti prepojenia medzi výrobou, údržbou a ďalšími súčasťami firmy. Takého, čo sa nezľakne pri prvej prekážke.

Potrebujeme, aby si bol technicky zdatný a hlavne, aby si bol komunikatívny a ovládal anglický jazyk minimálne na úrovni B2. Rozhodne toto bude jedna z dôležitých zručností, ktorú budeš u nás potrebovať na dennej báze.

A ak k vyššie uvedenému pridáš time-management, vieš obratne prehadzovať priority počas dňa, pozeráš sa na veci „ako sa dajú robiť“ a veríš v svoje schopnosti, budeš patriť medzi horúcich kandidátov.

Čo budeš robiť?

Budeš riadiť a dohliadať na proces s cieľom zabezpečiť výrobu podľa výrobného plánu tak, aby sme uspokojili požiadavky zákazníkov. Mal by si zabezpečiť udržiavanie plynulého priebehu výroby a stanovovanie denných pracovných priorít. Pracujeme podľa niekoľkých noriem ako napríklad: IATF 16949, ISO 9001 and ISO 14001, ISO 3834 a rozhodne sa s nimi u nás stretneš. Stretneš sa u nás s : laserovým rezaním, ohýbaním, zváraním a montážou.

Vo svojej práci budeš:

Zabezpečovať, aby výroba prebiehala bezpečným a efektívnym spôsobom v súlade s platnými zákonmi, postupmi a pokynmi.

Zveríme Ti tiež zodpovednosť za opravy a údržbu strojov a zariadení a majetku. Tiež si budeš vo vlastnej kompetencii obstarávať výrobné zásoby.

V každom výrobnom procese sú dôležití ľudia, a preto budeš koordinovať a zodpovedať za prácu svojho tímu (momentálne ich je 10, do budúcna ich bude 20-30) , budeš sa starať o to, aby si mal dostatok kvalifikovaných kolegov, budeš zodpovedať za nábor a školenia ľudí.

Tiež Ti zveríme zodpovedať za BOZP na pracovisku. Očakávame, že budeš iniciovať preventívne opatrenia, ktoré odstránia riziká nielen zdravia, ale aj bezpečnosti, kvality a životného prostredia.

Chceme sa neustále zlepšovať a od Teba očakávame, že nás budeš inšpirovať a budeš neustále hľadať priestor na zlepšovanie výrobných metód, zariadení, nástrojov a postupov.

Čo ponúkame?

Ponúkame Ti prácu pre spoločnosť, ktorá má pred sebou veľké plány. Takže spojenie ako „kariérny rast“ a možnosť ovplyvňovať veci z pozície managementu je niečo, čo tu rozhodne nájdeš.

Ponúkame Ti prácu v prostredí, ktoré má rodinný charakter a tak sa tu k sebe aj správame. Vzájomne sa počúvame a podporujeme.

Zaujala ťa táto pozícia? Kontaktuj:

2000EUR/ brutto mesačne
banner karty

Vyskúšaj našich 36 kariet

… a priprav sa lepšie na pracovný pohovor

banner zmena

Túžiš po zmene či novej výzve?

Výber uchádzačov úplne iným spôsobom.

Objednávka interview kariet