Vaše zážitky s nami

<
>

"Skvelá skúsenosť", aj tak by som charakterizoval Ynak. Od prvého momentu oslovenia agentúry, vo veci sprostredkovania vhodného zamestnania až do momentu jeho získania, sme vždy mali vec spoločne pod kontrolou a vždy komunikovali takmer neformálne. Toto ocení ktokoľvek, kto sa ocitne v tiesni a pod tlakom straty zamestnania. Som rád, že GOOGLE ma priviedol práve k Ynak a ešte raz aj touto cestou dakujem za preukázanú súčinnosť. ĽubomírĽubomír, Žilina

"Ďakujem Vám za Váš prístup, ktorým ste mi dali najavo, že aj ja som človek hodný spätnej väzby, aj keď som na samotnom výberovom konaní neuspel. Držím Vám palce, veľmi Vám fandím."Andrej R., Nové Mesto nad Váhom

"Tak tieto dievčatá to naozaj robia YNAK. Okrem profesionality a úžasných skúseností počas spolupráce s nimi cítite závan ľudskosti, úžasnú energiu a je Vám proste s nimi dobre. Pre našu spoločnosť už obsadili viacero manažérskych pozícií a celé to bolo TIP TOP. Ďakujem."Dana R., HR manažér

"Chcem sa Vám poďakovať, že ste si našli čas telefonicky ma informovať o výsledku konkurzu. A aj keď nebol pre mňa priaznivý, potešilo ma, že som dostal nejakú spätnú väzbu."Vlastimil B.

"Po stretnutí s Vami všetko nabralo rýchly spád. Ďakujem za Vaše odporúčania, za Váš príjemný prístup. Pomohli ste mi nájsť prácu, ktorá ma teší. Netušil som, že v dnešnej dobe nájdem zamestnávateľa, ktorý mi umožní robiť nielen prácu, kde sa cítim ako odborník, ale robiť ju spôsobom, ktorý ma napĺňa. Cením si Vaše služby, budem Vás ďalej rád odporúčať."Milan Horváth, Banská Bystrica

Dobrý deň pani Semanová, ďakujem Vám veľmi pekne za Váš čas aj úžasnú pomoc. Ste výnimočný človek a bolo mi veľkou cťou Vás aspoň prostredníctvom emailu spoznať. Ak by som Vám mohla byť v budúcnosti s čímkoľvek nápomocná, neváhajte sa na mňa obrátiť !!! Ďakujem Vám a želám Vám veľa úspechov. Veronika L. PopradVeronika L. Poprad

"Vždy som chcel objaviť personálku, ktorú zaujímam ešte skôr, ako ma vie predať. Kde ja som ten dôležitý a som ochotný aj za to platiť. Ak aj Vám toto chýbalo na trhu, tak je to tu. Ďakujem spoločnosti PAY, že mi zachovali dôstojnosť a našli super job. Nepredával som sa, neponúkal. Absolvoval som u nich aktivačné sedenie a spustil sa proces. Z tepla mojej fotelky som prijímal telefonáty o tom, čo nové a kam pocestuje moje CV. Držím palce."Juraj V. z Trnavy

"Poslanie Vašej agentúry, byť šťastný v práci, sa v mojom prípade naplnilo. Ešte raz veľká vďaka za všetko. Odporúčam Vašu agentúru u všetkých, ktorí sa už vzdávajú a aj u tých, ktorí začínajú odznova."Katarína Babušíková; babusikovakatarina@gmail.com

"Moju novú zaujímavú prácu som si našiel práve prostredníctvom Personálnej agentúry YNAK. Bolo mi potešením a cťou spolupracovať práve s ľuďmi z tejto agentúry. Sú to profesionáli, ktorí vedia presne, čo robia, a ja som sa tiež pri tomto výberovom konaní naučil niečo nové. Samotné Deep interview finálneho výberu bolo zorganizované na vysokej úrovni. Ešte som nič podobné v minulosti neabsolvoval. Zažil som niečo nové a tiež som sa dobre zabavil. Vo viacerých momentoch som aj zabudol, že som na výberovom konaní niekde vo firme, kedže som bol úplne vtiahnutý do samotného deja jednotlivých úloh. Jednoducho pani Hanusová a jej kolegyne robia veci skutočne YNAK!!! Vrelo odporúčam Personálnu agentúru YNAK každému, kto si hľadá prácu a chce byť pritom v rukách profesionálov."Róbert Gogola

Pomôcka náborára - BOZP technik


Ako zistiť, či má kandidát tie správne predpoklady, skúsenosti a vedomosti na pozíciu BOZP technika? Rozhodla som sa pripraviť krátky manuál, ktorého cieľom je oboznámenie náborára s danou problematikou a pripájam pár otázok, ktoré môžu pomôcť preveriť odborné kompetencie BOZP technika/koordinátora.

Nazvala som to pomôcka náborára.

BOZP- Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - je oblasť riadenia zameraná na bezpečnosť a ochranu zdravia ľudí v priebehu pracovného procesu. (Zákon, ktorý sa bezpečnosťou zaoberá je č. 124/2006 Z.z.)

Vstupy: normy, legislatíva, požiadavky zákazníka

Povinnosťou bezpečnostného technika na pracovisku je v spolupráci s manažmentom spoločnosti vypracovať tieto najdôležitejšie dokumenty:

Politika BOZP - Špecifická pre jednotlivé závody, ide o riadený dokument, inšpektori práce ju pri vykonávaných kontrolách požadujú na predloženie.

Ciele BOZP - Závod stanovuje krátkodobé a dlhodobé ciele za účelom prevencie a neustáleho zlepšovania bezpečnosti na pracovisku.

Riadenie nebezpečenstiev a posúdenie rizík – Zhodnotenie rizík na pracovisku, zapísané v registri a dokument musí byť riadený, tzn. pravidelne aktualizovaný po každom náleze nebezpečenstva interným auditom, prípadne pracovným úrazom.

Riadenie právnych požiadaviek – Vypracovaný register právnych požiadaviek, dôležitý, riadený dokument, do ktorého sa zaznamenávajú všetky legislatívne zmeny – novely zákonov. BOZP technik musí pravidelne sledovať zmeny v legislatíve a oboznamovať o tom manažment a zamestnancov prostredníctvom školení.

Výstupy: audity, preventívne a nápravné opatrenia, riadenie nezhôd, závažné smernice a prevádzkové postupy, komunikácia

Interné audity – Kontroly pracovísk na dennej, týždennej a mesačnej báze, ideálne za účasti zamestnancov a manažmentu.

Riadenie nezhôd – Vypracované postupy – tzn. menovanie členov vyšetrovacích tímov, zodpovednosti, termínov – postupy ako odstraňovať nálezy, ako realizovať navrhnuté nápravné opatrenia.

Smernice a prevádzkové postupy – Závod musí mať na základe zhodnotených rizík vypracované povinné smernice a postupy, ktoré slúžia ako návody na bezpečné manipulácie so strojnými zariadeniami alebo bezpečný pohyb na pracovisku. Napr. Dopravno-prevádzkový poriadok, Prevádzkový poriadok na manipuláciu s chemickými látkami, Poskytovanie OOPP, Vyšetrovanie pracovných úrazov, a pod.... je ich veľa, vzhľadom na charakter výrobnej činnosti a prevádzky.

Komunikácia - Všetky informácie na zaistenie bezpečnosti musia byť odkomunikované – porady manažmentu, stretnutia so zamestnancami, vstupnými a periodickými školeniami, visual manažment – nástenky, atď.

Otázky na preverenie odborných kompetencií bezpečnostného technika:

1. Ktorý zákon sa zaoberá VTZ (Vyhradené technické zariadenia)?

Odpoveď: (508/2009 Z.z.) Tvoria ho štyri skupiny: Elektrické, plynové, tlakové a zdvíhacie zariadenia.

2. Kedy sa vydávajú zamestnancom OOPP (Osobné ochranné pracovné prostriedky)?

Odpoveď: Ak sa nebezpečenstvo nedá odstrániť alebo vylúčiť. Vtedy sa musia zadefinovať OOPP na základe zhodnotených rizík na prevádzke.

3. Akú máte skúsenosť s normou 18 001?

Aká je vaša skúsenosť s certifikovaním závodu normou 18 001?

S akými prekážkami ste sa stretli počas certifikácie závodu?

Ako prebiehala komunikácia s jednotlivými oddeleniami počas certifikácie?

Odpoveď: Norma OHSAS 18001 špecifikuje požiadavky na systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Norma je vhodná pre všetky typy organizácií, ktoré chcú vytvoriť integrovaný systém manažérstva spojený s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci (BOZP), napríklad s normami ISO 9001 a ISO 14001. Vychádza z legislatívnych podmienok danej krajiny v zmysle Zákonníka práce a iných predpisov upravujúcich podmienky ochrany zdravia zamestnancov pri práci. (source: ISO auditor norma.sk)

4. Ako by ste riešili závažný priestupok zamestnanca, na ktorý ste prišli počas bezpečnostnej obhliadky pracoviska?

5. Akým spôsobom by ste motivovali zamestnancov k ich zaangažovanosti na tvorbe bezpečného pracovného prostredia?

6. Predstavte si, že ste prijali ponuku BOZP technika v závode, kam budú smerovať vaše prvé kroky?

7. Aký je váš najväčší úspech v oblasti BOZP v doterajšej pracovnej kariére?

Detailnejšie popíšte, ako ste tento úspech dosiahli.

Aké boli vaše výsledky?

Čo bolo na dosiahnutí cieľa najťažšie?

Aké chyby ste pri tom urobili? Čo ste sa z nich naučili?

Ako vaša práca ovplyvnila ostatných?

8. Ako hodnotíte spoluprácu s externými dodávateľmi BOZP služieb?

Nesmieme zabúdať, samozrejme, aj na preverenie „yných" kompetencií – ako je spoľahlivosť, zodpovednosť, vzťah k ľuďom a pod. Ale to už nechám na každého náborára.
 
Článok pripravený Katarínou Semanovou (konzultant PAY s.r.o.) v spolupráci s Vandou Šimalčíkovou (BOZP koordinátor Johnson Controls).Späť